Verkiezingsprogramma 2022

Zij aan Zij

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Houten kiest 31 nieuwe volksvertegenwoordigers. Verkiezingen zijn een beoordeling van de afgelopen vier jaar en een opdracht voor de komende vier.

Een herkenbaar, betrouwbaar en constructief geluid

We leven in een onzekere tijd. Met zorgen over het klimaat, de coronapandemie, het woningtekort en een afnemend vertrouwen in de overheid. Deze thema's spelen ook in Houten. Dit vraagt om een lokale partij die nauw verbonden is met de samenleving, met wortels tot in de haarvaten ervan. En om een lokale partij met een antenne voor wat er in Houten, maar ook daarbuiten, speelt.

Het CDA is een middenpartij. Tegen de stroom van polarisatie en individualisering in zoeken we de verbinding en de nuance. Met inwoners en met andere partijen. Zij aan zij.

Genoeg te doen in Houten

Houten is nooit af: dit gaat niet alleen over het bouwen van huizen, maar ook over het organiseren van zorg, ondersteunen van verenigingen, meer vermaak bieden voor jongeren en het blijven maaien van het gras … Met beperkte middelen zoveel mogelijk willen doen op een eerlijke en verantwoorde manier. In dit programma geven we daaraan richting voor de komende vier jaar.

Programmacommissie 2022-2026

Evert Jan van Asselt, Robert Pelleboer, Josien de Reuver, Pieter de Winter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.