Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Houten kiest 31 nieuwe volksvertegenwoordigers. Wat het CDA in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal drijft: laten we elke dag opnieuw samen werken aan een samenleving die niet draait om “ieder voor zich” maar om “zij aan zij”.

Het CDA in Houten staat voor een sterke samenleving. Waarin iedereen zich thuis, veilig en beschermd voelt. Doordat we omzien naar elkaar. En problemen niet uitvergroten maar samen oplossen.

We zoeken naar verbinding en nuance. Tegen de stroom van polarisatie en individualisering in. Zodat we Houten samen door kunnen geven aan volgende generaties.

Waar staat CDA Houten voor?

Het CDA gaat uit van een Christelijke mens- en maatschappijvisie

De C gaat over onze wortels van waaruit het CDA is ontstaan. Namelijk de Christelijke boodschap, dat ieder mens als schepsel uniek en waardevol is. Onze inspiratie om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, putten we uit Christelijke waarden en normen. Het is een opdracht voor iedereen om goed samen te leven met anderen en zorg voor elkaar te hebben. Dat mensbeeld onderscheidt het CDA van andere politieke partijen. Mensen leven niet alleen voor zichzelf, maar in relatie tot hun omgeving. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Daar waar het nodig is, ondersteunen wij hun in het nemen van die verantwoordelijkheden.

De D is de Democratie. Dit betekent dat wij allemaal een stem hebben, die wij ook moeten laten horen en gebruiken om Houten te laten groeien naar nog beter, niet alleen bij de verkiezingen, maar juist ook daarna bij alle ontwikkelingen in de vier jaar die daarop volgen. Wij luisteren naar inwoners, die vanuit een oprechte zorg en betrokkenheid opbouwend willen meedenken over nieuwe en betere oplossingen.

De A is van Appèl. Dat betekent een oproep, dat iedereen naar eigen vermogens de verantwoordelijkheid neemt om onze samenleving nog beter te maken dan deze al is. Daar doen we naar elkaar ook een beroep op.

Het CDA wil een brede en open volkspartij zijn

Wij zijn een volkspartij met wortels in alle lagen van de samenleving. Het CDA is een partij waar ruimte is voor iedereen: man-vrouw, jong-oud, denkers-doeners, ondernemerswerknemers, werkenden-niet-werkenden-vrijwilligers, Nederlanders-medelanders.

Het CDA wil een sterke samenleving

Het CDA Houten wil dat de gemeente condities schept die burgers uitdagen om hun talenten te benutten en dromen waar te maken. De mens staat hierin centraal, iedereen doet mee, met respect voor elkaar en elkaars verschillen.

Inwoners maken een stad of dorp! Wat voor stad of dorp je bent, wordt bepaald door de mensen, de buurten, kerken, sportverenigingen, muziekverenigingen, toneelclubs en andere clubs. De samenleving maak je samen.

De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. Andersom geven inwoners de overheid de ruimte voor haar overheidstaken. Het gaat om vertrouwen over en weer. Het CDA wil een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Het CDA is niet voor een samenleving waarin de overheid alles opknapt en regelt. Wél reguleert de overheid, heeft zij oog voor het algemeen belang en komt zij op voor de zwakke. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar zijn.

Het CDA staat voor de rechtsstaat

De rechtsstaat is de onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We voelen ons geroepen tot zorg voor natuur en cultuur

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan naar ons eigen belang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving achter te laten.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

We zoeken naar verbinding en nuance. Tegen de stroom van polarisatie en individualisering in. Zodat we Houten samen door kunnen geven aan volgende generaties.

Het CDA wil mensen tot hun recht laten komen (publieke gerechtigheid), zodat iedereen naar vermogen mee kan doen (gespreide verantwoordelijkheid), omziet naar elkaar (solidariteit) en bouwt aan en mooie toekomst voor onze kinderen (rentmeesterschap).

Ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 werkt dit uit in 10 punten:

  • Houten: 4 dorpen en een buitengebied
  • De gemeente is er voor de inwoners. Niet andersom
  • Initiatieven van Houtenaren koesteren
  • Houtenaren mogen en kunnen meedoen
  • Duurzaamheid als dure Houtense plicht
  • Vervoer en mobiliteit
  • Meer aandacht voor jongeren en gezinnen
  • Het grote belang van sport, cultuur, verenigingen en kerken
  • Houten bruist? Winkelen, vermaak en ondernemerschap
  • Wonen in en rond Houten

Bekijk hier de samenvatting van ons programma.

Lees hier het volledige programma.

En zie hier top 13 van onze 30 Houtenaren die met dit programma in de hand verkiesbaar zijn op 14, 15 en 16 maart.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.