In maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina vindt u het verkiezingsprogramma waarmee CDA Houten in 2018 de grootste partij van Houten is geworden. We voerden een positieve campagne: groei naar nog beter.

In maart 2022 mogen inwoners weer naar de stembus. CDA Houten bereidt zich vanaf de zomer van 2021 voor hierop. Wilt u meedenken over het verkiezingsprogramma van het CDA? U bent van harte welkom! 

Waar staat CDA Houten voor?

Het CDA gaat uit van een Christelijke mens- en maatschappijvisie

De C gaat over onze wortels van waaruit het CDA is ontstaan. Namelijk de Christelijke boodschap, dat ieder mens als schepsel uniek en waardevol is. Onze inspiratie om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, putten we uit Christelijke waarden en normen. Het is een opdracht voor iedereen om goed samen te leven met anderen en zorg voor elkaar te hebben. Dat mensbeeld onderscheidt het CDA van andere politieke partijen. Mensen leven niet alleen voor zichzelf, maar in relatie tot hun omgeving. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Daar waar het nodig is, ondersteunen wij hun in het nemen van die verantwoordelijkheden.

De D is de Democratie. Dit betekent dat wij allemaal een stem hebben, die wij ook moeten laten horen en gebruiken om Houten te laten groeien naar nog beter, niet alleen bij de verkiezingen, maar juist ook daarna bij alle ontwikkelingen in de vier jaar die daarop volgen. Wij luisteren naar inwoners, die vanuit een oprechte zorg en betrokkenheid opbouwend willen meedenken over nieuwe en betere oplossingen.

De A is van Appèl. Dat betekent een oproep, dat iedereen naar eigen vermogens de verantwoordelijkheid neemt om onze samenleving nog beter te maken dan deze al is. Daar doen we naar elkaar ook een beroep op.

Het CDA wil een brede en open volkspartij zijn

Wij zijn een volkspartij met wortels in alle lagen van de samenleving. Het CDA is een partij waar ruimte is voor iedereen: man-vrouw, jong-oud, denkers-doeners, ondernemerswerknemers, werkenden-niet-werkenden-vrijwilligers, Nederlanders-medelanders.

Het CDA wil een sterke samenleving

Het CDA Houten wil dat de gemeente condities schept die burgers uitdagen om hun talenten te benutten en dromen waar te maken. De mens staat hierin centraal, iedereen doet mee, met respect voor elkaar en elkaars verschillen.

Inwoners maken een stad of dorp! Wat voor stad of dorp je bent, wordt bepaald door de mensen, de buurten, kerken, sportverenigingen, muziekverenigingen, toneelclubs en andere clubs. De samenleving maak je samen.

De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. Andersom geven inwoners de overheid de ruimte voor haar overheidstaken. Het gaat om vertrouwen over en weer. Het CDA wil een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Het CDA is niet voor een samenleving waarin de overheid alles opknapt en regelt. Wél reguleert de overheid, heeft zij oog voor het algemeen belang en komt zij op voor de zwakke. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar zijn.

Het CDA staat voor de rechtsstaat

De rechtsstaat is de onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We voelen ons geroepen tot zorg voor natuur en cultuur

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan naar ons eigen belang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving achter te laten.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Om Houten mooier en nog beter te maken, kozen we voor de collegeperiode 2018-2022 voor de volgende speerpunten:

 • Gezond en fijn wonen in Houten
 • Ouderen
 • Duurzaamheid
 • Betaalbaar en goed wonen in Houten
 • Leefbare kernen
 • Inwoners die het nodig hebben krijgen ondersteuning
 • Ondernemen in Houten
 • Houten veilig
 • Houten bereikbaar, duurzame mobiliteit
 • De samenleving dat zijn we zelf
 • Openbare ruimte

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma 2018-2022 hier: link

Verkiezingen 2022

In maart 2022 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. 

De Houtense CDA-afdeling start rond de zomer van 2021 de werkzaamheden op om tot een nieuw verkiezingsprogramma te komen. 

Wilt u meeschrijven? Meedenken? Laat het vooral weten. Bestuur en fractie staan u graag te woord. Leden hebben via de ALV en diverse bijeenkomsten direct invloed op het programma, of kunnen zelf deelnemen aan een van de commissies die het programma schrijven, de kandidatenlijst samenstellen of de campagne voorbereiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.