11 november 2022

Begroting 2023

Begroting 2023

Bijdrage van Willy Boersma

Wij zijn gewend in de begroting een groot aantal indicatoren te vinden. De indicatoren geven aan wat we bereikt hebben. Heel belangrijk voor ons om onze controlerende als raad uit te voeren. Onaangenaam verrast waren wij door het weglaten van veel van deze indicatoren omdat ze niet passen bij de doelen van het college. Maar veel indicatoren weg laten zonder nieuwe te hebben? Het Programma Samen Leven spant de kroon: geen enkele indicator. Hoe kunnen wij dan als Raad onze controlerende taak uitvoeren?

De motie van D’66, mede door ons ondertekend, biedt een fraaie oplossing. Vanuit: wat wél kan. Zo kijken wij ook graag. De motie is een combinatie van nog even doorlopen op je oude schoenen terwijl je nieuwe schoenen aan het uitzoeken bent.

Een ander punt is een verschil tussen de begroting en het collegeprogramma. Structurele tekorten op de jeugdzorg wilt u ten koste laten gaan van voorzieningen zoals het zwembad, de bibliotheek en sportvoorzieningen terwijl in het collegeprogramma staat dat sport, gezondheid en onderwijs integraal onderdeel zijn van het sociale domein.

In de RTG hebben we dit al besproken. Er zou een amendement nodig zijn voor een tekstwijziging, maar dat vinden we te zwaar. Daarom nu een vraag aan de wethouder: u gaf in de RTG al aan dat de tekst in de begroting niet bedoelt dat we vast zitten aan de genoemde voorbeelden. Kunt u dit bevestigen?

De wethouder heeft toegezegd dat de tekst niet bedoelt te zeggen dat de keuzes al gemaakt zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.