04 oktober 2020

Beheer van recreatieterreinen

Bij veel Houtenaren zullen de organisaties 'Recreatieschap Stichtse Groenlanden' en 'Recreatie Midden-Nederland' niet bekend zijn. Deze organisaties zijn belast met het beheer en onderhoud van recreaterreinen in de provincie Utrecht, waaronder ook de meeste van de Houtense recreatieterreinen vallen. Tot zover weinig spannends, zult u denken. Echter, het gaat met beide organisaties niet goed en met name bij 'Recreatie Midden-Nederland', de organisatie die het daadwerkelijke onderhoud moet uitvoeren, gaat het al jaren minder. Er moeten binnenkort belangrijke keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van deze organisaties, omdat ze op dit moment erg kwetsbaar zijn. De uitvoerende taken verlopen nog prima, maar bestuurlijk zijn er veel problemen. Problemen die o.a. veroorzaakt worden, doordat er een hele complexe organisatiestructuur is opgezet voor een relatief simpele taak: het onderhouden van onze recreaterreinen. 

Afgelopen dinsdag stond de begroting van het recreatieschap op de agenda van de Raad. Hoewel er veel vragen zijn rondom de kwaliteit van deze begroting, lost tegenstemmen op dit moment niet veel op en maakt het de problemen alleen maar groter. Als CDA hebben we daarom ingestemd op voorwaarde dat er heel snel knopen moeten worden doorgehakt over de toekomst van beide organisaties. 

Lees de volledige bijdrage van Robert Pelleboer hieronder:

---

Voorzitter, collega raadsleden,

Het is niet meer vijf vóór twaalf, maar vijf óver twaalf. Dat was letterlijk de uitspraak van de onderzoekers van Berenschot tijdens de bijeenkomst over de situatie van RMN, afgelopen woensdagavond. De situatie is onhoudbaar en er moeten nu snel keuzes gemaakt worden.

De problemen met RMN zijn dan ook wel duidelijk en herkenbaar: een erg kwetsbare organisatie, met veel eenpitters, waardoor niet meer de gevraagde kwaliteit geleverd kan worden. En de oorzaak van dit alles: er is een overdreven complexe bestuurlijke organisatie opgezet voor een taak die uiteindelijk zeer eenvoudig en simpel is: het onderhoud en beheer van de recreatieterreinen in onze regio.

Woensdagavond werd ook duidelijk dat RMN nog voor het einde van het jaar een keuze wil maken welke kant het op moet met de organisatie en wat het transitieplan wordt voor 2021. Wat ons betreft zou er een nieuwe organisatie moeten ontstaan, die eenvoudig van opzet is en zich kan focussen op de uitvoering van haar taken.

Voorzitter, alleen instemmen met het raadsvoorstel, omdat we daarmee uit het preventief toezicht van de provincie blijven is écht niet aanvaardbaar. Dat accepteren we dan ook alleen in het licht van een besluit op korte termijn over de toekomst van RMN. We horen graag van de wethouder hoe hij de druk op deze besluitvorming gaat houden en wat zijn visie is op de organisatie van recreatieschappen en RMN.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.