03 april 2019

Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid

Afgelopen dinsdagavond stond het Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid op de agenda. Belangrijk punt voor het CDA was onder andere de veiligheid op de Beusichemseweg tussen 't Goy en de Goyerbrug. Een erg onveilige weg voor fietsers. We hebben een motie hierover opgesteld om de veiligheid te verbeteren op dit traject. Deze motie is unaniem door de Raad aangenomen. Een mooi resultaat waar we erg blij mee zijn. Zo kan hopelijk binnenkort de veiligheid voor met name fietsers binnenkort verbeterd gaan worden.

De volledige bijdrage en de motie vindt u hieronder.

Geachte voorzitter, collega raadsleden,

Toen we twee weken geleden de behandeling van dit onderwerp in de RTG hadden, werd er gezegd: wat moeten we met dit plan? Het is toch een collegebevoegdheid, waarom zouden we als Raad hier dan nog iets van moeten vinden?? Voorzitter, wij zijn vooral juist heel blij met hoe dit proces gelopen is. Dit is wat ons betreft dé manier waarop je dit soort processen moet aanlopen.

Voor de RTG was er de mogelijkheid om al een eerste reactie te geven op de prioritering van de verschillende projecten. Er is veel input gekomen en een aantal plannen is van prioriteit gewisseld. De veelvuldige reacties en interacties hebben bijgedragen aan een beter plan.

Ook geeft het de mogelijkheid om deze projecten nog eens met de achterban te bespreken. En vanuit het CDA weten we dat er het nodige speelt rondom het laatste stuk van de Beusichemseweg tussen ’t Goy en de Goyerbrug. Een smalle weg, waar ook veel landbouwverkeer en vrachtwagens gebruik van maken. Tevens een weg die gebruikt wordt door fietsers, zoals kinderen (vaak met ouders) die op de fiets naar de basisschool in ’t Goy gaan en naar het voortgezet onderwijs in Culemborg.

Het CDA begrijpt waarom dit project prioriteit nr. 4 heeft gekregen. De kosten voor een volledig vrij liggend fietspad liggen op 2,6 miljoen euro en het is niet mogelijk om hiervoor financiering bij de Provincie te krijgen. We vinden dan ook niet dat de prioritering moet worden aangepast of dat er financieel geschoven moet worden tussen projecten. Daardoor zouden andere, meer urgente projecten in de knel komen. Echter, we zien wel dat er met wat simpele maatregelen de veiligheid toch verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld met een bewustwordingscampagne of betere fietssuggestiestroken. Op die manier kunnen we het fietsen op deze weg toch een stuk veiliger maken. We dienen daartoe een motie in, opgesteld met de SGP, medeondertekend door D66, ITH en Houten Anders.

Verder willen wij nog uw aandacht vragen voor de overlast en de verkeersonveiligheid van motoren op een gedeelte van de Lekdijk en met name gedurende de weekenden in de zomermaanden. Zoals U weet hebben wij als CDA de gemeente Lopik gecomplimenteerd met de maatregelen die zij genomen hebben en zij zijn bij de Rechtbank Utrecht daarvoor ook in het gelijk gesteld. Wij zouden graag van de wethouder willen horen, wat de gemeente Houten gaat doen om een vergelijkbaar verkeersbesluit te kunnen nemen. Daar heeft de wethouder, naar ons bekend is, onderzoek naar laten doen. En onze vraag is: Hoe gaat dit in het kader van het Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid nu verder opgepakt worden?

Voorzitter, we zijn dus positief over dit planen hopen voor de toekomst dat deze meer proactieve manier van werken ook vaker zal worden toegepast om plannen met input van raad en inwoners te verrijken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.