16 februari 2021

Beverakker | raad 9 februari '21 door Willy Boersma

Wie kan straks aan de Beverakker wonen? Komt er in Houten een plek vrij voor woningbouw, dan is iedereen geïnteresseerd. Dit is een kans! Dus willen we eerst goed nadenken welke woningen hier gebouwd kunnen gaan worden. Wat heeft Houten nodig, wat heeft deze wijk nodig? Als CDA vinden wij belangrijk en de sociale kracht van een wijk en betaalbaar wonen belangrijk.

Kijken we naar de wijk, dan hebben de Dassenburg  en de Wakkere Akker een ontmoetingsruimte nodig. De Wakkere Akker is al een hele tijd actief in de wijk en heeft laten zien goed gebruik te maken van ontmoetingsplek in de school. Die plek is nu weg. Ook voor de bewoners van de Dassenburg is het belangrijk een gezamenlijke plek te hebben én buren die met hen samen hier invulling aan geven. De hele wijk kan hiervan mee profiteren. In de startnotitie is de ontmoetingsruimte meegenomen.

Het raadsvoorstel spreekt zichzelf tegen: positief over burgerinitiatieven en wordt gekozen voor 60% sociale huur. Het raadsvoorstel zegt dat 0% sociaal met naam gunstig is voor marktpartijen en CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. Met minimaal 60% sociale huur kiest het college voor Viveste. Wij vinden dat te snel. Er zijn toch meer mogelijkheden om hier een mooi project te realiseren? Particuliere initiatieven verdienen ook een kans. Zij kunnen een bijzondere rol spelen in het versterken van de sociale basis van een wijk.

Sluiten we dan bij voorbaat Viveste uit? Zeker niet! Wij kiezen voor minimaal 30% sociale huur. Minimaal betekent ook minimaal. En Viveste heeft meer mogelijkheden: de VVD heeft gezien dat de woningwet wordt gewijzigd. Corporaties kunnen dan investeren in middeldure huur, sociale koop en gemengde projecten.

We dagen alle geïnteresseerden uit om een ​​mooi voorstel in te dienen, passend bij de wijk en met een sterke sociale component.

Wij dienen daarom met de ChristenUnie een wijziging in om een ​​gelijk speelveld te creëren voor een woningbouwcorporatie, voor particuliere initiatieven en voor projectontwikkelaars. Uitgaand van minimaal 30% sociale huur. En aan de voorwaarde dat de sociale structuur in de wijk wordt versterkt.

In de raadsvergadering heeft dit amendement het niet gehaald. We zijn toen meegegaan met het amendement van de VVD waarin het percentage sociale huur naar 50% is gegaan en de andere 50% naar sociale of particuliere koop.  En we hebben gestemd voor het amendement van de PvdA over de participatie van alle betrokkenen als eerstvolgende stap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.