10 november 2021

Bijdrage aan debat OBS De Velduil en sporthal Eggeveld

Kort statement uitgesproken door Willy Boersma in de raadsvergadering op 5 oktober 2021

Twee scholen gaan samen en dat leidt tot een mooi nieuw schoolgebouw met een mooie nieuwe invulling van het terrein er omheen. Een plek met aandacht voor de leerling, voor energiebehoud en voor de omgeving. Door verplaatsing van school en sporthal wordt het uitzicht voor omwonenden aan de ene kant van de school een stuk beter. Aan de andere kant wordt het zicht van omwonenden minder goed. Vóór de RTG heb ik met één van hen de plek en het plan van alle kanten bekeken.

Als raad hebben wij de rol om het participatieproces te beoordelen. Een extra gesprek met omwonenden vonden wij belangrijk. In de RTG kwam dat aan de orde en na de RTG heb ik de wethouder nogmaals gevraagd een extra gesprek te voeren. Dit gesprek is afgelopen vrijdag al gevoerd. Fijn dat dit nu toch zo snel heeft plaats gevonden. Dank daarvoor.

De komende tijd is er nog gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Wij kunnen nu van harte instemmen met het mooie plan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.