11 november 2022

Collegeprogramma 2022-2026

Dinsdag 8-11 en donderdag 10-11 stond het collegeprogramma op de agenda van de Raad. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Robert Pelleboer. En bekijk ook onze ingediende en aangenomen moties over mantelzorg en de uitgangspunten voor bouwen aan Houten.

Geachte voorzitter, collega raadsleden, college en inwoners van Houten,

Algemene afdronk collegeprogramma

Net voor de zomervakantie bespraken we het coalitieakkoord. Een avond die vooral werd gekenmerkt door een oppositie die ontzettend veel mistte en een coalitie die verzuchtend aangaf dat de uitwerking ging komen. Echt, met het collegeakkoord zou het allemaal duidelijk worden. Dan is de teleurstelling toch wel erg groot op een avond als deze. Het is vooral een collegeakkoord met voor iedere deelnemende partij wat wils, maar weinig visie op waar we naar toe willen voor Houten. Soms wordt benoemd dat we doorgaan met huidig beleid, soms komt er iets nieuws maar in de meeste gevallen wordt het in het ongewisse gelaten.

Wat het CDA betreft moet dit college echt meer met de billen bloot. Hoe belangrijk vindt dit college klimaatverandering nou echt. Wordt de insteek voor Centrum-Molenzoom-Koppeling en Houten Oost dat we daar nu ook echt gaan bouwen voor jongeren en betaalbaar? En dan nog zo’n ander dossier: vluchtelingen. Het college geeft aan dat ze aan de slag blijven met Essenkade, omdat daar een raadsbesluit ligt. Wethouder Molenaar sprak met lof over de opvang van Oekraïners. Maar durft het college hier ook haar sociale gezicht te laten zien. En eerlijk te zeggen dat ze haar verantwoordelijkheid wil nemen voor de opvang van vluchtelingen. Of ze nou uit de Oekraïne komen of uit andere brandhaarden op deze wereld?

Doorschuiven van de rekening

Hetzelfde geldt voor het ravijnjaar 2026. De komende jaren is er een mooi overschot, maar iedereen ziet dat 2026 een omslagjaar wordt. Nog veel is onduidelijk, maar we kunnen niet zienderogen stil blijven zitten en afwachten. Het college stelt voor om met het Zeistermodel aan de slag te gaan, maar we lezen niet dat de inzet van dit college wordt om aan het eind van de rit een sluitende meerjarenbegroting op te leveren. Pakt het college hierin haar verantwoordelijkheid en zegt ze toe dat ze er alles aan gaat doen om aan het eind van de rit een sluitende meerjarenbegroting te hebben voor de komende jaren? Of zadelt ze liever een volgend college op met de problemen?

Mantelzorg

Voorzitter, het collegeprogramma stel terecht dat mantelzorgers het fundament van het zorgstelsel vormen. Een functie die veel van de betreffende personen vraagt. Belangrijk daarom dat we aandacht hebben voor mantelzorgers en er een gemeente is die hen van harte ondersteund. Er gebeurd al veel op het thema, maar veelal niet gecoördineerd of in samenhang. Wat dus mist is een visie op het thema mantelzorg. Voorzitter, daartoe dienen we deze motie in.  

Houtens DNA

Dat er weinig gemeenschappelijke visie is op waar we in Houten naar toe moeten komt heel scherp tot uitdrukking in de term ‘Houtens DNA’. Een term die te pas en te onpas genoemd wordt, zonder dat daarbij verduidelijkt wordt wat we eronder verstaan. Eenmaal komt het tot een verexplicitering, namelijk wat ‘Houtens DNA’ niet is: geen grootstedelijke hoogbouw. 

Wat we nodig hebben voor bouwplannen en ontwikkelingen is een set met uitgangspunten over waar we in Houten naar toe willen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Waarbij je kijkt naar wat Houten was, wat het nu is en wat je graag wil dat het gaat worden. Met als doel dat we een breed gedragen idee hebben wat op brede instemming van de Raad en Houtense gemeenschap kan rekenen. Voorzitter, daartoe dienen we deze motie in.

Afsluiting

Voorzitter, dit college wil ‘samen met inwoners’ bouwen aan Houten. Wij interpreteren dat daarmee de inzet ook is om als coalitie en oppositie samen op te trekken. Zie daarom vooral onze moties en amendementen als uitgestoken hand. Dan wordt het echt samen bouwen aan een toekomstbestendig Houten. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.