05 oktober 2021

'Gemeente Houten onderzoekt mogelijkheid van structurele uitbreiding terrassen.....'

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 5 oktober 2021  |    Cora Gerritsen

Recent sprak een kleine groep raadsleden met enkele Houtense inwoners over hun persoonlijke en zakelijke verlieservaringen tijdens de coronatijd. Een indrukwekkende avond die nog lang na-ijlde in mijn hoofd.

Een ondernemer met een kledingzaak op het Rond was zeer te spreken over de gezelligheid die de bezoekers van de horeca deze zomer brachten alsook de aantrekkende klandizie die zijn zaak ervaarde. Want, zo zei hij ‘Hoe gezelliger en aantrekkelijker het Rond, des te meer mensen komen ook langs de lokale winkeliers die evenals de horeca om klanten zitten te springen na deze dramatische coronaperiode’. Een win/win-situatie dus.

De Horeca is vanaf 14 oktober 2020 ruim een half jaar gesloten geweest. Vanaf 28 april 2021 konden op voorwaarden de buitenterrassen weer open. Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen kregen horecaondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Ook in Houten. De Koninklijke Horeca Nederland meldde afgelopen week dat zij zien dat gemeenten ook de komende tijd nog extra ruimte faciliteren. Op veel plekken in Nederland mogen, ondanks het wegvallen van de anderhalve metermaatregel, de grotere buitenterrassen vooralsnog blijven bestaan. De meeste grote steden hebben deze verruiming reeds de komende maanden toegestaan. In Utrecht vooralsnog tot 1 november en in Den Haag zelfs tot maart 2022.et de horecaondernemers gesproken en vernomen hoe het met deze ondernemers de afgelopen zomer is gegaan. Is daar in z’n algemeenheid iets over te zeggen?

Een paar vragen (inclusief de antwoorden van de gemeente) aan de wethouder Economische zaken Sander Bos:

1. Heeft het college recent nog met de horecaondernemers gesproken en vernomen hoe het met deze ondernemers de afgelopen zomer is gegaan. Is daar in z’n algemeenheid iets over te zeggen?

Antwoord: Er is regelmatig individueel contact met horecaondernemers over al dan niet COVID-gerelateerde vragen (de lijnen zijn kort!). Ook is er de afgelopen periode een aantal keer een horecaoverleg geweest met de horecaondernemers van Het Rond. Ze hadden – en voor velen geldt ‘hebben’ - een zware tijd maar tot nu toe slaan de horecaondernemers zich er redelijk doorheen.

 

2. Kent u hun wensen met betrekking tot voortzetting van buitenterrassen ook in de winter? Hoe staat u hier tegenover?

Antwoord: We hebben een goed beeld van de wensen als het gaat om de behoefte aan winterterrassen. Er bestaat een zekere, doch beperkte behoefte, bij horecaondernemers om ook in de winterperiode een terras te voeren. Overigens maken we in Houten geen onderscheid tussen zomer- en winterterrassen. Horecaondernemers kunnen hun terras het hele jaar door gebruiken.

 

3. Bent u voornemens om in lijn met diverse steden en in lijn met de huidige verruiming de horeca ook deze winter toe te staan hun terrassen open te houden?

Antwoord: De gemeente Houten biedt horecaondernemers sinds 1 juni 2020 (de landelijke heropening van de horeca na de eerste lockdown) de mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit te breiden of een tijdelijk terras te realiseren indien zij nog niet over een terras beschikken. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt en de ervaringen met de uitgebreide terrassen tijdens het voorjaar/ zomer 2020 waren positief, zo vernamen wij van horecaondernemers als ook van bezoekers van de horeca. Aangezien de coronacrisis lang voortduurt en een enorme impact heeft op de horeca, heeft het college eerder besloten om de periode voor terrasuitbreidingen te verlengen tot 1 april 2022 of zo lang als de COVID 19 maatregelen voor de horeca van kracht zijn.

 

4. Wellicht zelfs winterterrassen (incl. verwarming) toe te staan?

Antwoord: Het college heeft begin 2021 besloten - toen de situatie voor de horeca nog nijpender was geworden - tot een andere, soepelere en eenvoudigere werkwijze met betrekking tot het verwarmen van terrassen, in de vorm van tijdelijke beleidsregels. Uitgangspunt voor een terras met terrasverwarming is, dat er wel regels zijn maar dat het wel eenvoudiger, sneller en goedkoper is voor een horecaondernemer om een verwarmd terras daadwerkelijk te realiseren. Na 1 april 2022 geldt voor het verwarmen van terrassen de eerder richting horecaondernemers aangekondigde werkwijze, namelijk het ‘besluit maatwerkvoorschriften’.

 

5. Wellicht heeft u andere aanvragen / ideeën via de horecaondernemers binnen gekregen, waar u over nadenkt en die u met ons wilt delen?

Antwoord: Er gaan geluiden op bij sommige horecaondernemers om de uitgebreide terrassen te verlengen na 1 april 2022. Gezien de positieve ervaringen van horecaondernemers en bezoekers van de terrassen, staan wij hier positief tegenover en onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor een meer structurele uitbreiding van terrassen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.