04 oktober 2020

Hofstad IVb gaat van start!

De gemeenteraad heeft akkoord gegeven om het laatste stukje van Houten Zuid, het gebied tussen de warmtekrachtcentrale en de Rondweg (Hofstad IVb) te gaan ontwikkelen. Een mooi plan, met veel ruimte voor zorg- en sociale woningen. Lees hieronder de volledige bijdrage van Robert Pelleboer, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 29 september. 

----

Beste voorzitter, collega raadsleden,

Met Hofstad IVb wordt een van de laatste lege plekken in Houten Zuid nu ook opgevuld. Wel een bijzonder samenvallen van twee ontwikkelingen: op het moment dat we met elkaar nadenken over plannen voor een nieuwe Ruimtelijke Koers, de nieuwe woningbouwopgave voor Houten, sluiten we met Hofstad IVb de vorige woningbouwopgave, Houten Zuid, af.

Een aantal punten die we graag willen aanstippen en waar we als CDA erg blij mee zijn.

  • De extra informatie die na de RTG nog is rondgestuurd over o.a. de prijsklasses en het percentage sociale woningen;
  • Goed om te horen dat de vertegenwoordigers uit de buurt tevreden zijn over het contact met de gemeente. Onze dank gaat naar de buurtbewoners die zich hiervoor hebben ingespannen en de medewerkers van de gemeente die hebben gewerkt aan de participatie.
  • Mooi dat het gelukt is om 46 procent sociale bouw te realiseren, waarvan een groot deel ook in de vorm van zorgwoningen.

Als CDA hebben we nog twee punten van aandacht: de overlast door spoortrillingen en de betaalbaarheid van woningen voor starters.

Allereerst de spoortrillingen. Die hebben grote impact op de gezondheid en het levensgenot van bewoners. Het veroorzaakt stress, slecht slapen, depressiviteit en andere gezondheidsklachten. Als CDA vinden we het daarom ook belangrijk dat we trillingen echt tot een minimum proberen te beperken en in ieder geval binnen de BTS grenswaarde van Vmax 0,2. Tijdens de RTG heeft de wethouder aangegeven dit als norm te hanteren en we vragen hem om deze toezegging hier te herhalen.

Dan de betaalbaarheid van woningen voor starters. We zijn blij met het grote aandeel sociaal in dit plan. Echter, de goedkoopste koopwoningen in het plan liggen voor vrijwel alle starters nog buiten hun mogelijkheden. We vragen de wethouder dan ook of we voor deze groep woningzoekenden nog wat kunnen betekeken. Bijvoorbeeld door:

  • Door als gemeente de starterslening in te voeren voor Houtense woningzoekenden. Een instrument wat al door zeer veel gemeentes met succes ingezet wordt;
  • Of door gebruik te maken van producten als Koopstart, waarbij starters een korting krijgen op de woning, die bij verkoop weer verrekend wordt.

Voorzitter, u hoort: er zijn ideeën om starters te helpen. We horen graag welke de wethouder hiervan gaat oppakken.

Voorzitter, we verwachten dat we met Hofstad IVb weer een mooi nieuwe stukje Houten erbij krijgen met een fijn woonklimaat en wensen alle betrokkenen veel succes bij de realisatie van dit plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.