10 februari 2020

Houten Global Goals gemeente!

Vorig jaar hebben we als CDA vragen gesteld over de 'Global Goals': 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling https://vng.nl/artikelen/de-17-global-goals. Veel gemeenten zijn al Global Goal Gemeente en onderstrepen het belang van deze doelen, implementeren dat in hun organisatie en dragen ze uit naar inwoners. Goed nieuws: Houten wordt ook een Global Goals Gemeente!

Als CDA hebben we in september de vraag gesteld: wil de gemeente ook Global Goal Gemeente worden? Op de beantwoording van die vraag kwam het antwoord dat hier een onderzoek voor uitgevoerd zou worden. Het college schrijft hierover in haar collegebrief:

Op 25 september jl. heeft het CDA schriftelijke artikel 36-vragen gesteld over deelname van Houten aan de Global Goals-campagne. Wij hebben toen onder meer geantwoord dat wij zouden onderzoeken in hoeverre het meerwaarde heeft om Global Goals-gemeente te worden. En dat we daarbij een afweging maken tussen wat we ervoor moeten doen en wat het de samenleving en onze organisatie oplevert. Bij dit antwoord gaven we aan dat we verwachtten dat we hierover voor het eind van het jaar uitsluitsel konden geven. Inmiddels hebben wij het toegezegde onderzoek verricht.

Het resultaat mag er zijn: de gemeente staat positief tegenover het feit om Global Goals gemeente te gaan worden. Onze huidige ambities en het collegeprogramma sluiten al goed aan bij de Global Goals doelen. Dit betekent dat de gemeente Houten binnenkort ook het predicaat 'Global Goals Gemeente' mag voeren! Daar zijn we als CDA Houten natuurlijk heel blij mee!

De komende tijd wordt er een inventarisatie gemaakt hoe de gemeente werkt aan de Global Goals. In de loop van 2020 zal hierover ook worden gecommuniceerd. U gaat er dus nog meer van horen!

De volledige tekst van de collegebrief waarin aangekondigd wordt dat de gemeente Houten het predicaat 'Global Goals Gemeente' wil gaan voeren kunt u hier teruglezen: https://ris0200.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Houten/56f042b5-8857-4e38-9afb-555fb6f4aace

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.