05 juni 2023

Houtens DNA

Afgelopen donderdagavond heeft de Raad lang vergadert over het 'Houtens DNA'. Een set uitgangspunten voor nieuwe bouwopgaves in Houten. Het zijn mooie uitgangspunten, maar we missen stappen van dit college om echt iets te gaan doen aan het woningtekort en de onmogelijkheid voor jongeren en starters om een eigen woning te kopen of huren.

Ons amendement m.b.t. de Hollandse Waterlinie en het Kromme Rijnlandschap is unaniem aangenomen.

---

Voorzitter, collega’s in de Raad, college en inwoners van Houten hier en thuis,

DNA is de basis van je bestaan. Als mens krijg je vanaf het prille begin een uitgebreid DNA mee van je vader en moeder. Vaak herken je dingen in hen bij jezelf. Karaktereigenschappen of lichamelijke kenmerken. Als mens word je gevormd door je voorvaderen.

Zo ook met Houten. Gevormd door de geschiedenis. Want net als met de mens ben je niet alleen wat je meekrijgt vanuit je DNA, maar ook waarin je je ontwikkelt. Houten blijft niet steken in wat het is, maar leert, gaat om met nieuwe uitdagingen en blijft zo groeien.

Die ontwikkeling ging via politieke, menselijke besluiten, die geleid hebben tot de vorming van waterlinies en nieuwbouw

wijken. Maar ook door de natuur, met de Kromme Rijn die meanderde door het Houtense landschap. Een cultuur- en natuurhistorie waar we trots op zijn en die onze gemeente en het buitengebied ook zo kenmerkt. Echt beeldbepalende elementen van ons DNA. Des te bijzonderder dat die niet terugkomen in het ‘Houtens DNA’, zoals dat vanavond voorligt. Voorzitter, om dat te repareren dien ik hierbij een amendement in.

Voorzitter, het college wil werk maken van inwonersparticipatie. Voor het Houtens DNA is een uitgebreid traject doorlopen met online vragenlijsten en straatinterviews. We schrikken wel van de leeftijdsverdeling bij de online ingevulde vragenlijsten. Het aandel jongeren is niet representatief, terwijl zij momenteel toch tegen de grootste problemen op de woningmarkt aanlopen: er zijn gewoonweg geen betaalbare woningen in Houten te vinden. Om dat te compenseren en om meer kwalitatieve informatie te verkrijgen zijn er ook straatinterviews gehouden. Onze complimenten naar het de ambtelijke collega’s die hier veel tijd aan hebben besteed. Tijdens de bijpraatsessie werd mij in ieder geval duidelijk dat er echt geprobeerd is jongeren te interviewen. Er is veel werk verzet door ambtenaren in dit huis om een zo afgewogen mogelijk beeld te krijgen van wat er onder inwoners leeft over het Houtens DNA.

Uit die gesprekken kwam ook naar voren wat inwoners nog missen aan Houten. Jarenlang is er in Houten vooral gebouwd voor gezinnen. Er zijn daardoor erg veel eensgezinswoningen. Inwoners hebben aangegeven dat ze betaalbare woningen erg missen. En dat het voor jongeren daardoor onmogelijk wordt om een woning te krijgen. Uit de verslagen lezen we dat inwoners dat aangeven, maar in de uitwerking van het Houtens DNA zien we daar niks van terug. Om die input van inwoners een plekje te geven in het Houtens DNA dien ik daarom een amendement in.

Voorzitter, door dit laatste wordt de afdronk dat het Houtens DNA vooral is wat experts hebben meegegeven over Houten. Het verslag van hun sessie, die overigens maar twee uur duurde, komt bijna letterlijk overeen met wat er allemaal in het Houtens DNA staat. En dat vind ik een gemiste kans. Dan gaat voor de wethouder dus toch de mening van een kleine groep experts vóór de inbreng van inwoners blijkbaar. 

Voorzitter, vraag je die inwoners van Houten naar wat Houten typeert, dan zeggen ze allemaal dat Houten zo mooi groen en fietsvriendelijk is. Men is het eens met het Houtens DNA. Maar het tweede wat dan altijd volgt is toch dat het onbetaalbaar is om hier te wonen. Dus wethouder en college: aan de slag met dat mooie Houtense DNA en die betaalbare woningen waar zo’n behoefte aan is!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.