01 december 2020

Houtens Referendum over Ruimtelijke Koers 2040 weer stapje dichterbij

Het CDA ziet met het college geen fundamentele weigeringsgronden op het inleidend verzoek tot het houden van een referendum rond de Ruimtelijke Koers. Het kan maar gelijk duidelijk zijn! Aldus, onze woordvoerder Cora Gerritsen tijdnes de raadsvergadering op 1 december 2020. 

Dat het college licht aarzelde bij weigeringsgrond E , en ik citeer  ‘waarbij het belang van een referendum niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving’  begrijpt het CDA. Ook in onze ogen is de Ruimtelijke Koers namelijk vooral gericht op het voldoen aan de woningbouwbehoefte van ouderen, jongeren (de starters op de woningmarkt), gezinnen met een laag of middeninkomen en mensen die zorg behoeven. Wij menen met het college dat deze groepen niet in z’n algemeenheid als kwetsbaar zijn te beschouwen, al voelen we wel degelijk een grote verantwoordelijkheid jegens hen allen.

Wij menen dat het proces met een Stedenbouwkundige verkenning en nu de Ruimtelijke Koers zorgvuldig doorlopen is en de onderbouwing van de gemaakte keuzes duidelijk is, dat wil niet zeggen dat alle consequenties daarmee onmiddellijk acceptabel zijn. Daarover komen we later te spreken en  gaat vanavond dit debat niet over.

Thans zitten we in de fase waarin waardevolle RTG’s  plaatsvinden. We vragen ons dan ook af of een referendum nog meer informatie naar boven gaat brengen. Maar, zien met het college geen reden om hiertegen te zijn. De vraagstelling van het Referendum is evenwel cruciaal. Het CDA ziet op voorhand een vraag als ‘Bent u voor of tegen de Ruimtelijke Koers’ écht niet zitten. Daarvoor is reeds teveel onderzoek gedaan en staat voor ons het doel van de Ruimtelijke koers in essentie vast. Vele vragen zijn inmiddels van antwoorden voorzien en we hebben eigenlijk een heel goed beeld van de voor en nadelen van vele keuzes.

De vraagstelling van het referendum is essentieel en komt wat ons betreft voor te liggen zodra de 2250 handtekeningen zijn opgehaald. Voor ons is belangrijk, dat wij met de Ruimtelijke Koers verder kunnen en hoe de Houtense samenleving daar verder richting aan wil geven.

Conclusie: We vinden de Ruimtelijke Koers een dusdanig impactvol besluit over de toekomst van Houten dat dit op een zo breed mogelijk draagvlak moet kunnen rekenen. We kunnen ons voorstellen dat ondanks de enorme hoeveelheid informatie  waarover we al beschikken er een goede referendumvraag of misschien wel enkele vragen zijn te bedenken in de vorm van een advies op delen van het totaal besluit.

Dus, ja we ondersteunen een Referendum en zullen zeer kritisch op de vraagstelling zijn;  wensen de aanvragers van het referendum succes met het ophalen van de handtekeningen en de referendumcommissie succes met het formuleren van een passende vraagstelling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.