25 april 2023

Inflatie en gemeentefinanciën

Bijdrage, uitgesproken door raadslid Robert Pelleboer tijdens de gemeenteraad van 4 april 2023.

Voorzitter,

Een korte bijdrage vanuit het CDA over de kaders bij hoge inflatie en geen bijdrage bij de financiële bijstelling vanwege hoge inflatie.

We hebben nog een vraag aan de wethouder i.r.t. de financiële verordening. In de volgende raadscyclus komt deze naar de Raad. Kunnen we daar niet aanpassingen in doen of toevoegingen in maken die het college de ruimte en kaders bieden waar nu om gevraagd wordt? En waarom is het dan nog nodig om voor deze korte termijn, tot de vaststelling van een nieuwe financiële verordening, nog dit raadsvoorstel aan te nemen?

Voorzitter, we hebben twee amendementen om in te dienen. Ik zal beide na mijn toelichting tegelijkertijd indienen. Het eerste amendement is een aanscherping van de beslispunten. Het raadsvoorstel ademt dat het alleen om de materiële kosten gaat, maar dat missen we in het beslispunt. En uiteindelijk stellen we beleid met elkaar vast op basis van het beslispunt, dus is het belangrijk dat het ook hier helder en scherp verwoord staat. Een amendement om dat recht te zetten hebben we daartoe opgesteld.

Dan het andere amendement, over het informeren van de Raad, die we mede indienen met de VVD, ChristenUnie en de PvdA. We vinden het belangrijk om als Raad aangehaakt te blijven over de uitgaven van deze gemeente. Daar dragen we uiteindelijk ook verantwoordelijkheid over met elkaar. De inflatie van afgelopen tijd heeft laten zien dat prijsstijgingen bij elkaar opgeteld tot grote problemen kunnen leiden. Daarom moeten we echt zicht houden op grotere overschrijdingen. We hebben (Willy) hierover ook contact gehad met de wethouder om te kijken wat werkbaar is en wat niet. En hebben daarvoor een amendement opgesteld.

Beide amendementen dien ik hierbij in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.