23 juni 2023

Jaarstukken 2022

Voorzitter, collega raadsleden, collegeleden en inwoners die meekijken,

2022 is het eerste jaar wat dit college afsluit. Hoewel een groot deel niet beïnvloedbaar is door dit college en deze Raad. Het is nog grotendeels voortborduren op het werk van het vorige college van B&W.

Er is een mooi resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat is een fors overschot. Doordat er zoveel geld overblijft, geeft het ook te denken of alles dan wel gedaan is. Zijn we toegekomen aan alle ambities die er lagen? Dat is in deze jaarrekening niet goed meer zichtbaar. In vorige jaarrekeningen was er per programma een mooi taartpunt overzicht met gerealiseerde en niet-gerealiseerde ambities. En een uitleg per ambitie waarom het wel of niet gerealiseerd was. Bij de begroting van 2023 was er al gesneden in het aantal indicatoren dat ons als Raad zicht te houden op planning&control, maar nu missen we nog meer sturingsinstrumenten. Ook de ARC geeft in haar brief aan dat een overzicht wordt gemist van gerealiseerde en niet-gerealiseerde ambities. We vinden het als CDA ontzettend belangrijk dat deze overzichten weer terugkomen in een volgende jaarrekening en doen een oproep aan de wethouder om hiervoor te zorgen.

Voorzitter, het grootste deel van het resultaat wordt in de algemene reserve vrij gestort. Deze vrije reserve is al op een veel hoger niveau dan hij behoeft te zijn. De hoogte van de algemene reserve beklemd komt echter niet op het niveau dat het college in haar collegeprogramma heeft voorgesteld. En voorzitter, als we het nu niet doen, met dit overschot, dan gaan we de ambitie van het collegeprogramma de komende jaren met alle tekorten die eraan komen sowieso niet doen. Daarom is nu de tijd om de beklemde reserve aan te vullen tot het niveau waarop die hoort te zijn. Wij dienen daarom samen met D66, PvdA, …  een amendement in om een groter deel van het resultaat aan de beklemde reserveren te doteren, zodat deze op het niveau komt van 1 januari 2022.

Voorzitter, een ander punt van zorg is de controle door de accountant, die vertraging heeft opgelopen. Als gemeente waren we er nog niet helemaal klaar voor. We begrijpen de druk op de organisatie. Maar, het is toch wel bijzonder pijnlijk dat de gemeente Houten naar verwachting onder financieel toezicht komt te staan. Waarschijnlijk zonder grote gevolgen en ook maar kort en tijdelijk, maar toch. De schoonheidsprijs verdient het niet. En we doen hierbij dan ook de oproep om ervoor te zorgen dat dit volgend jaar niet weer opnieuw zal gebeuren.

Nog een aantal kleinere zaken. Sommige dingen lijken misschien klein bier, maar zijn wel een grote ergernis voor veel inwoners van Houten. Een voorbeeld zijn alle weesfietsen bij de twee fietstransferia. In de technische beantwoording wordt aangegeven dat er regelmatig opschoningsacties worden gehouden. Uit ervaring van veel mensen lijkt het er echter op dat veel fietsen echt al heel lang zonder eigenaar gestald staan in de transferia, die op reguliere dagen overvol staan. Toevallig zagen we na beantwoording van de vragen dat er opeens bij een aantal fietsen labels ter waarschuwing waren opgehangen. Wethouder, kunt u erop toezien dat er binnenkort eens echt goed opruiming gehouden gaat worden en dat dit blijvend gebeurt?

Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat hij zelf ook teleurgesteld is in de langzame start van het isoleren van woningen in Den Oord. Daar kunnen we snel en eenvoudig echt slagen maken om huizen te verduurzamen en daarmee ook grote winst behalen in de energietransitie. Minder energie verbruiken levert voor het klimaat net zoveel op als meer schone energie opwekken. Laten we dus vooral snel daar aan de slag gaan en hiervan in de volgende jaarrekening resultaten over terugzien.

Voorzitter, zo blijft er dus genoeg over om aan te werken en te bouwen in Houten. Samen met en door inwoners! We zien dan ook uit naar de voorstellen in perspectiefnota en wensen het college veel succes bij de verdere uitvoering van haar plannen voor Houten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.