29 december 2018

Nieuwjaarswens CDA Houten

Aan het eind van het jaar blikken we altijd graag terug. Het was wat dat betreft voor het CDA Houten een bijzonder jaar. Verkiezingen, waar we als grootste uit de bus kwamen. Onderhandelingen en het vormen van een nieuw college. En dat is echt een nieuw college met nieuwe partijen en een nieuw elan. Er wordt gewerkt aan de samenlevingsagenda, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in de agenda die we met elkaar vaststellen. Inwoners, gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met elkaar werken aan een nóg beter Houten. 

Een nieuw jaar ligt voor ons, met nieuwe uitdagingen. Persoonlijk en voor ons als samenleving. Wat dat laatste betreft leven we in spannende tijden in een wereld die soms op drift lijkt. Zoals velen maken wij ons ook zorgen om de verharding van de samenleving, ook hier in Houten. Zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan. In de samenleving lijkt het erop dat mensen steeds grover en ruwer naar elkaar worden. Maar ook in de politiek zien we dat gebeuren. Politici die eigen gewin voorop stellen, polarisatie uitbuiten en niet zoeken naar het algemeen belang. Verruwing en grofheid lijken soms in de landelijke politiek tot norm verheven te worden. Sybrand Buma deed daarom een oproep tot hoffelijkheid en vriendelijkheid in zijn laatste CDA-ledenbrief.

Een oproep die we ook in Houten ter hand kunnen nemen. Dat kunnen we zelf doen in ons persoonlijk leven. Door bijvoorbeeld iemand te helpen, mensen in je wijk te bezoeken die eenzaam zijn en door met respect en hartelijkheid naar elkaar om te zien. Maar ook als politiek kunnen we het verschil maken. Voor ons als CDA bestaat dat uit het erkennen van ongenoegens die er zijn in de samenleving. Zonder belerend te zijn willen we naast inwoners staan, hun zorgen beantwoorden door te luisteren en te zoeken naar oplossingen. Ook in 2019 willen we als CDA Houten op die manier politiek bedrijven en het verschil maken. Voor, naast en met de inwoners van Houten, Tull en 't Waal, Schalkwijk en 't Goy.

Met die gedachte wensen we u en allen die u dierbaar zijn een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2019!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.