17 december 2023

Omgevingswet: bindend adviesrecht van de raad

Bindend adviesrecht van de raad in de Omgevingswet

Bijdrage Willy Boersma

Raad 12-12-2023

Onder de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de raad. Grotere aanvragen die niet passen binnen de vastgestelde plannen, hebben nu nog een besluit van de raad nodig. Vanaf 1 januari komen alleen de aanvragen naar de raad waar we zelf de criteria voor hebben vastgesteld. Daarop heeft de raad bindend adviesrecht.

De criteria voor het bindend adviesrecht willen we graag zo helder mogelijk vaststellen met de mogelijkheden van dit moment. Eén criterium is de hoogte van de bouwkosten. Daarnaast willen we als raad ons adviesrecht kunnen gebruiken voor activiteiten waarvan we verwachten dat de maatschappelijke impact groot is. We hebben een manier gezocht om deze bepaling van maatschappelijke impact naar de raad toe te trekken

Want zo werkt het onder de Omgevingswet als we als raad een rol willen hebben. Na indienen van een aanvraag heeft de gemeente over het algemeen 8 weken de tijd om te besluiten. Wil de raad de tijd hebben voor een bindend advies, dan moeten we vóór de 8 weken ingaan al weet hebben van welke buitenplanse activiteiten op stapel staan: hier hebben we in overleg met de wethouder een vorm voor gevonden.

Dat is beslispunt 2b in het amendement dat wij nu indienen en daarmee de kern van dit amendement.

Dan de Procedure Snel. In de RTG heeft de wethouder toegezegd deze procedure aan te passen. Dat is mooi op tijd voor de raadsvergadering gebeurd, waarvoor dank. Deze nieuwe versie is als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel en ligt daarmee voor ter instemming.

Tot slot wil ik graag zeggen dat het invoeren van de Omgevingswet voor de organisatie een enorme klus is. Daar is en wordt hard aan gewerkt. Onder andere zijn wij als raad goed meegenomen in dit proces. We hebben vertrouwen in het vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.