29 juni 2018

Opening Raadsvergadering over de Grondwet door ons raadslid Cora Gerritsen

Geachte voorzitter, raadsleden, college, aanwezigen op de publieke tribune en zij die thuis meekijken en luisteren,

Met bijzonder veel plezier las ik het boekje de Grondwet wijzer. Met dank aan u voorzitter die ons hiertoe heeft uitgenodigd. Sinds 21 maart ben ik als CDA-lid gekozen in deze raad. Daar voel ik me door vereerd. Dat mensen mij hebben gekozen om zich hier te laten vertegenwoordigen. Dat doe ik de komende jaren met grote inzet en hopelijk ook veel plezier. Het betekent niet dat ik alleen mijn en onze kiezers van het CDA zal vertegenwoordigen, nee ik vertegenwoordig met u raadsleden, de gehele bevolking van de gemeente Houten.

Dit staat nadrukkelijk in Hoofdstuk 3, artikel 50 van de Grondwet ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk’. Een dergelijke passage staat ook in Hoofdstuk 2, artikel 7 van de Gemeentewet ‘De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente’.

Ik zie dit artikel voor mijzelf als een belangrijke opdracht: om me uitgebreid te laten informeren; op pad te gaan en mensen en organisaties te bezoeken; te luisteren naar de verhalen, noden en wensen. Om vooral ook hen te ontmoeten die niet tot mijn directe kring behoren. Om mijn en onze ideeën te laten verrijken met die van anderen. Ik vind het belangrijk om op deze manier en met deze houding dit werk te doen en langs deze lijn ook de stukken waarover we dienen te besluiten te beoordelen. Om vanuit onze volksvertegenwoordigende rol besluiten te nemen waarin de mening van de meerderheid een plek heeft en deze verrijkt is met de wijsheid van de minderheid. Dat daardoor velen zich gekend voelen in de besluitvorming van ons als raad en dat daarmee het vertrouwen tussen burgers en bestuur mag toenemen.

Dat waren mijn gedachten en wensen bij het lezen van deze artikel 50 in de Grondwet.

Wellicht nog aardig om toe te voegen: er is jaarlijks een Artikel 50-lezing die door de Stichting Eén land, één samenleving wordt georganiseerd. Dit is een politiek en maatschappelijk initiatief van een aantal (oud-)politici die beogen de eendracht in de samenleving te versterken met als doel het debat en de beeldvorming in de media te nuanceren en de positieve aspecten van een multiculturele samenleving te benadrukken, waardoor de ontstane polarisatie vermindert. Een waarlijk mooi streven! 

Ik wens ons allen een goede avond en vergadering toe.

Cora Gerritsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.