04 november 2021

'Optie 'bouwen in Oost' daadwerkelijk onderdeel van een keuze' aldus fractievoorzitter Cora Gerritsen

Voorzitter, we zijn blij met het onderzoek dat is gedaan naar bouwen in Houten Noord-West en Houten Oost. Er is met verve invulling gegeven aan de motie die de raad eerder dit jaar heeft aangenomen, om met gericht onderzoek in ieder geval het inhoudelijke gesprek over bouwen gaande te houden in de raad en in Houten. Want we willen allemaal bouwen, maar over het waar en hoe waren we elkaar gaandeweg uit het oog verloren.

Complimenten en dank aan alle betrokkenen dat jullie elkaar weer hebben gevonden, en  zo intensief en constructief hebben samengewerkt om Houten vooruit te helpen.

We zijn blij dat aan het begin van het onderzoek duidelijk het herkenbare karakter van Houten als uitgangspunt is genomen: robuuste groenstructuren, goede bovenwijkse loop- en fietsstructuren, enzovoort. Door transparante en gezamenlijke stappen te zetten - van dit Houtense karakter naar tegels, van tegels naar scenario's – kunnen we vanavond dit waardevolle document als bagage meenemen richting de verkiezingen.

Een document waarin "bouwen in Oost" eindelijk is onderzocht. Deze optie hangt nu niet meer boven de markt, maar is nu daadwerkelijk onderdeel van een keuze. Een keuze waar we eerder als raad geen stem in hadden. 

Een kanttekening die ik hierbij wil maken is de constatering dat niet op alle punten consensus is bereikt tussen ontwerpteam en de opstellers van het Manifest. Desalniettemin horen we over en weer ook de complimenten over het gelopen proces. We zijn echt een paar belangrijke stappen verder om tot die keuzes te komen.

Toch maken we deze vanavond nog niet. Dat is ook niet de intentie van het document. Het onderzoek biedt ons inzichten, dilemma’s, vervolgvragen en aanbevelingen voor mogelijke gebiedsontwikkeling. Er is nog geen sprake van visievorming. Het betreft een grofmazig onderzoek naar de plussen en minnen.

Uit die plussen en minnen blijkt wel dat Oost geen slechte keus is. Er zitten duidelijk voordelen aan Oost boven Noord-West. Zoals er ook overigens haken aan Oost zitten ten opzichte van Noord-West. En niet onbelangrijk hoe combineren we een keuze voor bijvoorbeeld Oost in aantallen en hoe met de bouwmogelijkheden in CMK – Centrum, Molenzoom en De Koppeling ……  

In ons verkiezingsprogramma zal CDA Houten definitieve richting bepalen. Dit onderzoek voedt het gesprek met onze leden, inwoners en andere betrokkenen om richting de verkiezingen mandaat te verwerven, te bouwen aan draagvlak, voor waar en hoe we met elkaar Houten willen uitbreiden richting de toekomst.

Punten die wij als fractie daarin meegeven en zwaar voor ons wegen, zijn vanuit rentmeesterschap groen, duurzaam en gezond bouwen, vanuit gespreide verantwoordelijkheid ruimte voor initiatieven houden, vanuit solidariteit de inzet op sociale samenhang, zoals combineren van wonen en zorg. En natuurlijk ook fiets, goede plekken voor ontmoeting en niet al te hoog uiteraard.

Tot slot, voorzitter, uiteraard komen we bij de Woonvisie met een motie om het college te verzoeken onderzoek te doen naar alternatieve koopinstrumenten en arrangementen om betaalbaar wonen een extra impuls te geven.

--------

Naar aanleiding van deze CDA bijdrage in het debat, schreef Maarten Venderbosch in het AD van zaterdag 6 november 2021:

https://www.ad.nl/utrecht/houten-maakt-de-geesten-rijp-voor-bouwen-in-oost-3200-woningen-in-het-groen-geen-slechte-keuze~a975cf7e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.