01 november 2023

OV afspraak met wethouder v/d Berg

Met U-flex is er openbaar vervoer in het buitengebied. Mooi, maar het heeft ook nadelen. Hoe werkt
het?

Door Sam Hageraats (commissielid)

Op maandag 6 november had ik samen met Willy Boersma een afspraak met wethouder Wouter van
den Berg om samen het openbaar vervoer in Houten te beleven.
Om 09:30 kwamen Willy en Wouter naar Schalkwijk om van af daar de U-flex bus naar het
gemeentehuis te nemen. Het proces begon met de bus telefonisch bestellen. Dat moet minimaal 40
minuten van tevoren. Voordat we een medewerker van het vervoerbedrijf aan de lijn kregen, hebben
we eerst ruim vijf minuten in de wacht gestaan. Toen we eenmaal een medewerker te spreken
kregen begon het proces van reserveren. Voor de mensen die nog nooit de U-flex bus hebben
gebruikt neem ik jullie kort mee in het proces. Wanneer je belt krijg je een telefoniste aan de
telefoon die vraagt bij welke bushalte je opgehaald wil worden, waar je naartoe wil, met hoeveel
mensen je gaat, hoe laat je wil worden op gehaald en hoe je wil betalen. Voor de betaal
mogelijkheden zijn er twee opties, met de OV-chipkaart of met de pinpas. In ons geval betaalde ik
met mijn OV-chipkaart en de andere twee met de pinpas. Toen alles was vastgelegd hadden we een
afspraak met de bus om 10:15 van af bushalte Jhr. Ramweg naar bushalte Station Houten voor drie
personen die betalen met éénmaal de OV-chipkaart en tweemaal de pinpas.

Toen wij om 10:05 onderweg waren naar de bushalte werden we netjes gebeld om aan te geven dat
de bus met 5 à 10 minuten bij de bushalte zou zijn. Wat de wethouder en Willy op viel was de slechte
verstaanbaarheid van de chauffeur aan de telefoon. Na dit gesprek zijn wij verder gelopen en toen
we bij de bushalte aan kwamen stond de bus voor ons klaar. Hier bleek dat het betalen met de OV-
chipkaart wel goed was door gekomen, maar het betalen met de pinpas niet. Dit leek heel even
problemen op te leveren, maar de chauffeur kon het gelukkig wel oplossen. Nadat dit was opgelost
vertrokken we naar bushalte Station Houten. Van tevoren weet je niet hoe lang je rit duurt. We
reden vandaag direct naar het station, zonder andere mensen op te halen of af te zetten, wat soms
wel kan gebeuren. Dit betekende een snelle rit.

Nadat we bij de bushalte waren aangekomen hebben we nog na besproken hoe de Wethouder het
ervaren had.
Hij gaf aan dat hij wel informatie miste. Zo stond in de app die je zou kunnen gebruiken om de bus te
reserveren niet genoemd dat je minstens 40 minuten van tevoren moet reserveren. Ook was het
hem niet duidelijk dat wanneer je 5 minuten te laat bij de bushalte zou zijn, de bus mag weg gaan.
Dit soort informatie weet ik wel als ervaren reiziger met U-flex, maar voor nieuwe of incidentele
reizigers is dit onbekende informatie.
Verder vond hij de kwaliteit van het gesprek niet duidelijk, en werd er te weinig informatie verstrekt
om goed gebruik te kunnen maken van de bus. Zo zou een reiziger meer informatie moeten krijgen
over de verwachte reisduur. Ook zou de wachttijd aan de telefoon een stuk korter moeten.
Willy stelde voor om misschien voor de spitstijden wel een vaste buslijn in te zetten om op die
manier in de spits het reizen toegankelijker te maken, maar de wethouder gaf aan dat dit op dit
moment niet haalbaar is. Er zijn te weinig chauffeurs te krijgen en het is te duur. Wel zal hij zich hier
voor blijven inzetten.

Om U-flex te verbeteren zouden we graag van jullie willen weten wat jullie ervaringen zijn met U-
flex, en wat er in jullie ogen mogelijk verbeterd zou moeten worden.
Stuur jullie opmerkingen naar [email protected]. Samen met de wethouder ga ik kijken of
we U-flex kunnen verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.