17 juni 2021

Raad besluit tot bouwplan Wickengaard Schalkwijk

Afgelopen donderdag 17 juni gaf de Houtense Gemeenteraad met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen akkoord voor het Bestemmingsplan Wickengaard in Schalkwijk. De CDA fractie heeft voorgestemd. Lees hier wat onze woordvoerder buitengebied, Cora Gerritsen hierover inbracht: 

Geachte voorzitter, collega-raadsleden, mensen thuis,

Door zure appelen kun je heen bijten, zo luidt het gezegde. Vanavond hebben we in deze raad door een paar zure peren te bijten. Maar, ik denk ook dat er het nodige zoet in de voorliggende woningbouwplannen zit. Dat is onmiskenbaar zo. Laat ik daar mee beginnen.

Het plan de Wickengaard is in zijn soort een mooi plan. Het ontwerp is afwisselend qua architectuur, woningtype en kleur. Er wordt gebouwd voor jong, oud en gezinnen; voor een grote en wat kleinere of gemiddelde portemonnee. Een mooi en gewild woonwijkje gelegen aan de achtertuinen van de Jhr. Ramweg, de Wickenburghselaan, de brede spoorsloot en de Griend.

Wat van ons vandaag gevraagd wordt is of we de agrarische bestemming van dit huidige stukje Schalkwijk willen omzetten naar de bestemming wonen. Ik kan u zeggen dat ons dat de nodige hoofdbrekens heeft gekost.

Want, dit plan in deze perenboomgaard heeft onderweg veel teweeg gebracht met mensen hun meningen en onderlinge verhoudingen. Dat is niet oke. De totstandkoming van de plannen en aandacht voor de commotie en suggesties onderweg had zoveel beter gekund. Dat staat voor ons als paal boven water. Ruim twee jaar gedoe. Dat is niet oke. Dat kunt u wethouder toch alleen maar beamen? Natuurlijk, u hebt, zoals u zegt aan veel keukentafels gezeten. Dat geldt ook voor ontwikkelaar Dura.  Maar, de echte dialoog over waar welke woningbouw naar de toekomst toe zou moeten komen in Schalwijk heeft u niet willen organiseren. PvdA en CDA en ook andere partijen poogden u daartoe te bewegen bijna exact een jaar geleden, met een ingelaste RTG -nu blijkt dus met 0 resultaat; op de een of andere manier had u ergens angst voor. Tja, is dat nou een goede raadgever geweest?

We maken zeker een boel mensen blij met deze woningbouwplannen, maar laten ook veel gedesillusioneerde mensen achter. Dat is toch niet wat ze van de overheid mogen verwachten?

Hoe reflecteert u hierop, wethouder? Ik zal hier echt zorgvuldig naar luisteren. Want, zo moet dit niet. En zeker ook niet meer.

Wat ik ook niet onbenoemd wil laten is een punt dat we ons als raad zeer moeten aantrekken, en wel de geldende regels rond de  uitnodigingsplanologie in onze gemeente. Leuk hoor dat iedereen met eigen plannen kan komen als hij/zij daartoe de ruimtelijke mogelijkheden en ideeën heeft. Maar, als een initiatiefnemer met zo’n groot plan komt, zoals de Wickengaard, bestaande uit 33 woningen (wat voor Schalkwijk echt een grote uitbreiding is!) dan kan het toch eigenlijk niet zo zijn dat wij als raad niet vooraf de juiste kaders meegeven? Volgens mij moeten we heel snel in het kader van de nieuwe Omgevingswet dit punt meenemen. En nu ik toch bezig ben: een Beeldkwaliteitsplan en een kader voor hoeveelheid openbaar groen zou bij dit soort plannen ook niet misstaan en wellicht weet u collega-raadsleden hierop ook nog wel iets aan te vullen. Al met al meent het CDA dat de toets aan de Ruimtelijke ordening klopt, maar de vraag is of de hele totstandkoming van dit plan wel deugt?

Wat ik verder naar voren zou willen brengen is het punt dat de eigenaar van dit stuk grond, dat prachtig centraal in het dorp van Schalkwijk ligt,  de afgelopen 20 jaar regelmatig door de gemeente benaderd is voor medewerking aan plannen. Elke keer met een positieve grondhouding, maar geen resultaat. Dan is het nu toch wel een keertje tijd, denken wij. Ook dat wegen we mee in onze conclusie.

Vanavond hebben we als raad het voorliggende bestemmingsplan te wegen. Zijn de benodigde verkeers-, geluids- en milieuonderzoeken gedaan en hoe is dit in het voorliggende bestemmingsplan verwerkt? Het CDA meent dat er geen punten meer zijn aan te wijzen waarop wij als raad niet het formele predicaat goede ruimtelijke ordening zouden kunnen afgeven. Er zijn wat ons betreft wel punten van aandacht die we hier nadrukkelijk aan de wethouder willen meegeven:

  • De verkeersafwikkeling vanuit de Wickengaard richting de Spoorlaan vinden we geen gelukkige, en eigenlijk ook richting de Wickenburghselaan niet. De cijfers in de twee verkeersonderzoek wijzen het niet uit, maar het lijkt me goed om hier wel de vinger aan de pols te houden. Het advies van Johan van der Gun om de uitrit wat meer in de richting van de Spoordijk te leggen is een slimme om mee te nemen.
  • Zet zoveel mogelijk groen rondom de Wickengaard, zodat de sfeer en rust van de Spoorlaan zoveel als mogelijk recht wordt gedaan en het een fijne plek blijft om even een ommetje te maken in het unieke bomenrijke laantje.
  • En laat aub nog eens kijken naar de waterafvoer tussen Wickenburghselaan en Wickengaard als daar twijfel over is.

Zoals gezegd, het plan heeft kwaliteit, is voor elk wat wils, jong en oud gaan er een mooie woonplek vinden, maar het is duidelijk dat het fruit niet voor iedereen rijp is...... Als we nu het besluit nemen zal het voor enkele omwonenden als zuur worden ervaren, maar we denken ook door velen als zoet.

Deze plannen, ik kan tot geen andere conclusie komen zijn gemaakt volgens de regels van ons eigen spel en daarom lastig om wederom in de ijskast te doen. Een dorpsvisie maken in een half jaar is ook geen optie denken wij, laat staan aanpassing van deze concrete plannen. Dat moet daar dan weer achteraan. En reken er maar op dat het dan nog een heeeeele tijd duurt voordat er sowieso woningen staan. Dat is ongewenst en onbetrouwbaar.

De fractie van het CDA zal dan ook goedkeuring geven aan het plan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.