15 november 2020

Raadspraat

"Je bent niet alléén op de wereld!"

Dit jaar zit ik 10 jaar in de lokale politiek. En helaas… moet ik vanwege mijn gezondheid binnenkort afscheid nemen. En ik zou nog zo graag aan veel zaken een bijdrage leveren! Het is de Ruimtelijke Koers die nu alle aandacht vraagt!

Mijn lieve moeder hield ons voor, iets voor elkaar over te hebben. Haar gevleugelde uitspraak was: 'Denk erom, je bent niet alléén op de wereld!' Met eer heb ik in 1995 deze tekst op haar bidprentje gezet. Het is in iets andere bewoordingen ook één van de vier pijlers van ons CDA: solidariteit!

Dit geldt ook voor wonen. In ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 schreven we al, dat we vanwege de dringende woningbehoefte méér wilden bouwen. Bovenop de 1.800 woningen tot 2025 was onze ambitie 700 woningen extra; dus 2.500 en dat is gemiddeld 310 per jaar. En we zeiden erbij, dat hoogbouw in centrumgebieden van ons mocht en we wilden ook dat Houten haar groene en dorpse uitstraling. En met die ambitieuze werden wij in 2018 de grootste partij!

En nu gaat de Ruimtelijke koers in de lijn verder: 5.800 woningen in 20 jaar! Is zelfs minder dan het CDA programma: gemiddeld 275 per jaar! Dat is niét een nieuwe grootschalige groeitaak, maar het planmatig voorzien in een kleine bouwopgave voor de autonome woningbehoefte in 20 jaar. De bestaande wijken veranderen niet. De groene structuur wordt versterkt.

Dat kun je toch niet ondemocratisch noemen! Als je dat denkt en zegt doet dat veel pijn! Toegegeven: er was toen nog geen sprake van Houten-Noord-West. Het zicht nl op wat die inschakelen, ontstond pas gaandeweg.

In de huidige woningmarkt is het nauwelijks mogelijk betaalbare eens-gezins-huizen te bouwen om onze jongeren en starters een opstap te bieden. Dan toch maar meer appartementen!

De sociale gedachte van mijn moeder én die van het CDA inspireren mij om 'zij-aan-zij' te staan ​​naast de jonge mensen, die hier willen blijven wonen en onze samenleving willen versterken. Daarbij houden we rekening met al de gerechtvaardigde wensen in de RTG en doen er alles aan om de zorgen weg te nemen. Er is straks ook ruime inspraak bij de uitwerking van plannen. Maar gun het jonge toekomstige gezin ook een plekje! Het is in het belang van onze samenleving van de toekomst! Geef óók hen de ruimte!

Jan de Jong, raadslid CDA

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.