30 mei 2020

Cora Gerritsen:Koersen in en na coronatijd! Raadspraat

Koersen in en na coronatijd De wereld is door de corona-crisis op veel plekken in een lagere versnelling gekomen. Bedrijven en instellingen geen omzet, geen werk, geen leerlingen en geen bezoekers meer. Hoe lang moeten we nog thuisblijven? De medische zorg overbelast, heftige ziekte- en sterfgevallen; dramatische omstandigheden en wanneer komt daar een eind aan?

Het is niet vreemd dat onzekerheid en soms zelfs angst ons overvallen. Tussen mensen overheerst de corona-aarzeling. De crisis brengt ons terug naar de essentie van ons bestaan. Hoe vinden we een nieuw evenwicht en waar willen we dan naartoe ‘koersen’?

We klagen met elkaar wel eens dat onze samenleving in de jaren die achter ons liggen individualistischer is geworden. Veel ikke, ikke! Maar juist nu merken we dat we het omzien naar elkaar niet verleerd zijn. Er ontstaan spontaan allerlei geweldige initiatieven om elkaar te helpen ook in onze gemeente: de actie ‘Houten voor Houten’, ‘Houten helpt’, ‘Houten over hoop’, benefiet-optredens, acties voor hulp en véél meer. Echt hartverwarmend. Ook onze CDA-actie om lokaal winkelen te promoten past in dit rijtje. En we worden steeds creatiever om nieuwe ideeën te bedenken. Daar daagt juist deze tijd toe uit.

Het college van Houten neemt voortvarende maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis lokaal op te vangen. Daarnaast praten we in de gemeentepolitiek nu ook veel over nieuwe koersen op de grote beleidsterreinen: de Ruimtelijke koers tot 2040 voor Houten, de Sociale Koers 2020- 2024, het Regionaal Economisch Programma (REP) en de Regionale Energiestrategie (RES).

De vraag die ons bezig houdt is dan vooral, wat we straks van de crisis geleerd zullen hebben. En als dat is ‘meer omzien naar elkaar’, ‘een duurzamer wereld met minder vervuiling’, ‘meer waardering voor de cruciale beroepen’, ‘meer dichterbij kopen’, ‘thuiswerken en vergaderen op afstand is een goed alternatief’, ‘meer maathouden’ dan wordt het na de crisis toch anders.

Gisteren besloten we als raad over de ‘Sociale Koers 2020- 2024’ met als kernuitgangspunt: ‘Iedereen telt mee!’ Niet ikke... maar wij samen zijn de toekomst. Met hierin voor iedereen een goede plek; passende en betaalbare zorg, aandacht en zinvolle dagbesteding.

Dat ‘zij aan zij’ voor elkaar krijgen onder niet gemakkelijke omstandigheden is waar we als CDA en als Houtense raad vertrouwen in hebben. De intelligente lock-down indachtig en vooralsnog op anderhalve meter kunnen we deze sociale koers samen waarmaken.

Cora Gerritsen, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.