05 juni 2023

Referendumverordening

Op 9 mei heeft de gemeenteraad een nieuwe referendumverordening vastgesteld. Belangrijk punt is de tijd die inwoners hebben om een subsidie voor een campagne aan te vragen. We hebben een motie ingediend om dat aan te passen, zodat er meer tijd is. Deze motie is met een meerderheid in de Raad aangenomen. 

Voorzitter, collega’s, leden van de referendumcommissie en inwoners van Houten,

Vanavond hebben we het over de referendumverordening. Allereerst bedanken we de referendumcommissie voor de organisatie van het laatste referendum en de evaluatie. Het was een hele klus en we bedanken u voor uw inzet en uw deskundigheid.

Van het houden van een referendum kun je van alles vinden. Is democratie gebaat bij een referendum, of vooral bij goede volksvertegenwoordigers en eerlijke verkiezingen? Als je een referendum houdt, dan vinden wij het als CDA belangrijk dat het goed gebeurt. Dat er recht wordt gedaan aan de verschillende meningen die er in de samenleving leven. En dat er een goed gesprek op gang komt over die verschillende standpunten. Voor dat publieke debat is het belangrijk dat groepen inwoners hun standpunt over de bühne kunnen brengen.

Om dat te kunnen bevorderen, moeten inwoners de tijd krijgen om een subsidie voor een campagne aan te vragen. Voor de aanvragers van een referendum zal dat geen probleem zijn. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk al op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor een subsidie. Inwoners met een andere mening hebben daar wellicht meer tijd voor nodig. Twee weken is dan wel erg kort om met een groep inwoners een plan uit te werken voor een campagne.

De referendumcommissie geeft in haar evaluatie ook aan dat de tijd om subsidie aan te vragen erg kort is. De commissie heeft deze week nog een advies gegeven om de termijn op vier weken te leggen. Omdat het reglement voor subsidies niet door de Raad, maar door het college wordt vastgesteld, hebben we een motie opgesteld die het college vraagt om de termijn in het reglement aan te passen naar vier weken. Deze motie, mede ingediend door… dien ik hierbij in.

Voorzitter, mocht het weer van een referendum komen, dan hopen we als CDA dat er een goed democratisch proces op gang komt. Met veel gesprek en debat tussen inwoners, zodat inwoners goed geïnformeerd een weloverwogen keuze bij een referendum kunnen maken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.