25 mei 2020

Regionale Energiestrategie

Afgelopen dinsdag stond de (concept) Regionale Energiestrategie (RES) voor onze regio (U16) op de raadsagenda. Het CDA heeft ingestemd met deze concept RES met de aantekening dat wij vinden dat lokale energiecoöperaties, zoals Opgewekt Houten, een belangrijke rol moeten krijgen en dat we uit moeten gaan van minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap. Om dat te bereiken hebben we samen met D66 en GroenLinks gewerkt aan een motie die daartoe oproept. Deze motie is door de Raad aangenomen.

De gehele bijdrage van Robert Pelleboer, die namens het CDA het woord voerde, kunt u hieronder lezen. De motie is via IBABS te downloaden. Meer informatie over de (concept) Regionale Energiestrategie kunt u vinden op energieregioutrecht.nl. De volledige concept RES kunt u hier downloaden.

---

Voorzitter, college raasdsleden, college een aanwezigen via Notubiz,

Vanavond ligt de concept RES van de regio U16 voor. Het CDA is van mening dat we met deze concept RES een positief en realistisch aandeel nemen in de totale opgave en wij kunnen ons ook vinden in de genoemde uitgangspunten. Te weten: Allereerst de grote en platte daken volleggen met zonnepanelen. Het is echt onbegrijpelijk dat we in ons landschap grote logistieke dozen hebben waar nog geen zonnepalen op liggen. Dat moet als eerste worden aangepakt, daarna wind langs infrastructuur en op industriegebieden en zonnevelden.

Voorzitter, daarmee kom ik gelijk bij mijn eerste punt: er moet een meer afgewogen verdeling van windmolens en zonnevelden komen over de hele regio U16. Houten trekt op dit moment de kar en is koploper met twee windparken en 100ha aan zonnevelden. Daarmee doen we al 12 procent van het bod van 1,8 TWh. Als iedere U16 gemeente maar de helft zou doen wat Houten nu al doet, dan zitten we al ruimschoots aan het doel van de RES! Andere gemeentes in onze regio moeten nu dus ook over de brug komen. Het kan niet zo zijn dat elders in de regio de hete brij maar vooruitgeschoven wordt. De komende maanden is het erop of eronder, want uiteindelijk moet begin volgend jaar het bod zijn ingevuld met zoeklocaties. Hoe gaat de wethouder bij de andere gemeenten in de regio U16 hierop sturen, zodat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Hoe gaat zij ons de komende maanden op de hoogte houden waar zoeklocaties gevonden worden, zodat we volgend jaar niet verrast worden door keuzes die in de regio gemaakt zijn. En is zij ook van mening dat Houten voorlopig al haar aandeel heeft geleverd aan de RES U16?

Ook blijven we graag op de hoogte, bijvoorbeeld via de IBABS agenda en het griffiebericht over activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten die in Houten georganiseerd worden. Kan de wethouder ons dat ook toezeggen?

Het CDA ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale energiecoöperaties en het streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. We moeten echt zien te voorkomen dat grote energiereuzen van elders onze regio komen volleggen met zonnevelden en windparken. Dat zou betekenen dat winst die hier gemaakt wordt met de energietransitie wegstroomt naar organisaties die geen binding met onze regio of zelfs met Nederland hebben. Terwijl de energietransitie en dit moment ons de kans bieden om het mes aan twee kanten te laten snijden. Door: lokaal eigenaarschap en bij voorkeur ook met lokale energiecoöperaties. Inwoners die met elkaar duurzame projecten realiseren en daarbij de opbrengst met elkaar delen en hopelijk ook laten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. De U16 kan daarbij een voorbeeld nemen aan andere regio’s, zoals de regio Groningen. In de concpet RES voor Groningen is een heel hoofdstuk gewijd aan lokaal eigenaarschap en lokale energiecoöperaties. Lokaal eigenaarschap en lokale energiecoöperaties moeten ook in onze RES 1.0 een prominentere plek krijgen. We hebben dan ook meegewerkt aan de motie van D66 die daartoe expliciet oproept en dienen deze motie samen met hen in.

 

Voorzitter, ik rond af. De komende maanden zal het erom gaan spannen hoe de RES 1.0 er precies uit gaat zien en wat dit concreet gaat betekenen voor onze regio. We wensen de wethouder daarbij veel succes om dat proces met haar collega’s in de regio en de inwoners zo goed mogelijk te doorlopen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.