19 februari 2018

Schoneveld, besluiten op emotie?

Twee moties vreemd aan de orde van de dag aangaande centrum Schoneveld stonden op de agenda van afgelopen raadsvergadering. Een motie waarin het door het CDA geopperde idee stond om nog eens goed naar de kosten en de technische aspecten van de problemen rondom het dak te kijken, maar wel de focus te blijven houden op herstel van het dak. Daarnaast was er een motie door SGP, ITH en Christenunie ingediend die alle andere opties uitsloot en tot besluitvorming over wilde gaan voor reparatie van het dak.

Dat laatste kan niet de manier zijn waarop politici te werk dienen gaan. Besluiten over 1,5 miljoen euro maak je niet op basis van emotie of om daarmee populair te willen zijn. Zeker niet gezien de problemen die we al eerder met het dak hebben gehad. Achteraf bezien is het makkelijk om te zeggen: hadden we jaren geleden maar een second opinion gevraagd. Hetzelfde zal men in Utrecht zeggen voor het debacle rondom de Uithoflijn. Daarom is het niet verstandig om zoals ITH, SGP en ChristenUnie voorstelden, op basis van emotie het oog alleen gericht te houden op een doel, zonder daarbij goed te kijken of de daadwerkelijke kosten en technische afwegingen wel dubbel zijn nagekeken.

Het CDA heeft daarom tijdens de bijpraatavond al voorgesteld om een second opinion uit te laten voeren. Laten we nog eens goed kijken of de kosten, nu geraamd op 1,5 miljoen euro, ook daadwerkelijk zo zullen uitvallen. BBN advies heeft een goed onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen, maar het is niet verkeerd om daar nog door een tweede, onafhankelijke partij naar te laten kijken.

Daarmee wordt het proces niet verder vertraagd. De wethouder sprak uit dat het college al met volle vaart bezig is om alles in gereedheid te brengen, zodat er in mei, wanneer de nieuwe Raad zitting heeft genomen, direct gestart kan worden met de reparatie.

Zo is er afgelopen raadsvergadering gelukkig met meerderheid voor de motie gestemd die oproept tot een second opinion en tegen de motie die oproept tot snelle besluitvorming voor herstel. Zodoende voorkomen we dat we over een jaar moeten zeggen: “Hadden we maar…”  

Robert Pelleboer

Raadslid CDA Houten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.