19 december 2023

Tijdelijke huisvesting asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties

Tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties

Zoals u wellicht ook in ’t Groentje of anders heeft gehoord, heeft het college een voorstel gedaan om in Houten-Oost tijdelijke huisvesting voor bovengenoemde groepen te realiseren. Hier is naast inwoners informatie-avonden, op 28 november én door de grote groep insprekers op 30 november over gesproken in 2 RTG’s.
 
Als we het hebben over Gespreide verantwoordelijkheid moeten we als Houten echt onze verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen. Ter Apel is overbelast en het is onbegrijpelijk dat in een land als Nederland vluchtelingen op straat moeten slapen. We doen wel wat, maar het is niet in verhouding met wat nodig is in Nederland.
Het plan is een mooie combinatie: opvang van kansrijke asielzoekers, flexwoningen voor mensen die al veel te lang op de wachtlijst staan en voor spoedzoekers. En een plek voor maatschappelijke organisaties die veel kunnen toevoegen in dit plan. Een prachtig voorbeeld van Solidariteit.
 
Helaas heeft dit plan veel weerstand opgeroepen. U zult dat gezien en gehoord hebben. Als fractie hebben wij uitgebreid omwonenden en gebruikers van de Kruisboog gesproken. We begrijpen dat er zorgen zijn. Met name het gevoel van onveiligheid is groot. Mensen voelen zich overvallen. Daarom is het goed dat het raadsvoorstel is teruggetrokken en er niet al in december over is besloten. Een pas op de plaats zodat er gewerkt kan worden aan meer draagvlak. Nu overheerst vooral de onbekendheid en te weinig inzicht in mogelijkheden.
 
Tegenstanders laten flink van zich horen. Zij hebben met hun handtekeningenactie 5000 handtekeningen opgehaald en die op 12 december aan het college en de raad aangeboden. Gelukkig laten ook voorstanders goed van zich horen. Want er zijn veel mensen in Houten die het opvangen van vluchtelingen heel belangrijk vinden en die zich daarvoor willen inzetten. Ook zij zijn een handtekeningenactie gestart en die loopt nog. Op het moment van schrijven zijn 4.282 handtekeningen opgehaald.

Dat is ook hoe we Houten kennen. Met veel maatschappelijke betrokkenheid en ook inwoners die (zoals een aantal jaren geleden ten tijde van de noodopvang) klaarstonden om vluchtelingen op te vangen. Daar zijn toen hele mooie contacten tussen vluchtelingen en Houtenaren door ontstaan. We kennen ze ook zelf.
 
Willen we als CDA dat er uiteindelijk een opvanglocatie komt in Houten: ja, dat willen we. De vorm, zijnde de combinatie met flexwoningen en maatschappelijke organisaties, staat overeind. Het is nu tijd om allerlei aspecten nader met elkaar in te vullen. En er beter bekend mee te raken.
Als het langer lijkt te gaan duren, moeten we als Houten onze verantwoordelijkheid op een andere manier nemen: kortdurende opvang zo lang de langer durende opvang niet rond is.
 
Woordvoerder: Willy Boersma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.