18 maart 2023

U-pas kinderen van 225 naar 100 euro

Het college stelde voor om het U-pas bedrag voor kinderen aan te passen van 225 euro naar 100 euro. Een fikse ingreep in het budget voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van het sociaal minimum. Als CDA konden we niet instemmen met deze aanpassing en dienden daartoe ook een amendement in. Dit amendement werd alleen door de oppositiepartijen gesteund. Wij hebben daarom uiteindelijk ook tegen het raadsvoorstel moeten stemmen. Lees hieronder de bijdrage namens het CDA, uitgesproken door Robert Pelleboer.­­

Voorzitter, collega raadsleden en wethouders, publiek op de tribune en thuis,

De afgelopen jaren hebben des te meer zichtbaar gemaakt wat armoede is. En hoe je als ‘gewone’ burger zonder zorgen, toch opeens in de problemen kunt komen. Door fors stijgende energieprijzen en inflatie, of doordat corona zorgt dat je je baan of inkomsten verliest. Dan moet je terugvallen op een vangnet. Een vangnet van veel, maar vaak ook complexe regelingen en verschillen tussen gemeenten. Goed dat daarom een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de lokale inkomensregelingen.

Voorzitter, ik beperk mijn bijdrage tot het amendement wat wij indienen. Daar ligt wat ons betreft het meest belangrijke punt van dit raadsvoorstel.

Als CDA vinden we de ontwikkeling van het kind ontzettend belangrijk. Wat je als kind leert en ontwikkelt neem je de rest van je leven mee. We moeten er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed ontwikkelen en kunnen participeren in de samenleving. En dat ze tegelijkertijd de ruimte hebben om kind te zijn en mee te kunnen doen met wat andere kinderen doen. Op schoolreisje, een laptop voor school, sporten. Maar ook eens een keer met vrienden naar de bioscoop gaan. Het hoort er allemaal bij.

We schrokken dan ook van het verlagen van de U-pas voor kinderen van 225 naar 100 euro. Ja, er zijn veel regelingen waar kinderen deel aan kunnen nemen. Via Stichting Leergeld en het Jeugd Sport en Cultuurfonds. Maar die regelingen vragen ook allemaal om separate aanvragen. Aanvragen die gemotiveerd moeten worden. Terwijl het voordeel van de U-pas is dat het als een prepaid kaart werkt, die je zonder administratie, zonder aanvragen of beoordelingsverzoeken kunt inzetten. Gaan kinderen die binnenkort met de U-pas het lidmaatschap om te kunnen sporten of naar de Scouting te gaan niet meer kunnen betalen, de andere route bewandelen via en fonds, of zeggen ze het lidmaatschap toch maar op? Voorzitter, wij willen deze kinderen niet kwijtraken en de regel- en lastendruk zo laag mogelijk houden om te kunnen participeren. Daarom zijn we er groot voorstander van om de U-pas regeling voor kinderen te houden zoals die is.

Daarnaast, armoede brengt ook vaak schaamte met zich mee. Voor stichting Leergeld moet je een beargumenteerd verzoek indienen en bij een eerste aanvraag ook een huisbezoek. De U-pas stelt geen vragen aan mensen. Je mag de pas inzetten voor wat jij wil, zonder dat je dat moet verantwoorden. Daar schuilt ook een stukje persoonlijke waardigheid in die we ook inwoners met (bijna) bijstandsniveau gunnen.

En doen we dan iets heel bijzonders? Zeker niet! In De Bilt, IJsselstein en Stichtse Vecht is het bedrag voor kinderen 325 euro. In Utrecht zelfs 385 euro en 120 euro voor volwassenen. En in al die genoemde gemeenten heb je ook gewoon een stichting Leergeld en een Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dan staan we als Houten toch wel op de kaart als het ‘zuunigste jochie’ van Utrecht voor kinderen notabene. Voorzitter, daartoe dien ik dit amendement in…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.