25 april 2018

Update coalitievorming: CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie

Op 21 maart heeft CDA Houten, ’t Goy, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal een schitterende verkiezingsuitslag geboekt: we zijn veruit de grootste partij in Houten!

Samen met de grote vreugde geven we de afgelopen periode intensief invulling aan de grote verantwoordelijkheid tot het vormen van een stabiel bestuur voor Houten.

Formatieproces

Het CDA heeft de leiding in het formatieproces. We worden daarvoor bijgestaan door formateur Hans-Martijn Ostendorp. De heer Ostendorp is voormalig burgemeester van Bunnik en huidig voorzitter van betaald-voetbalclub De Graafschap. Uitgangspunt: een transparant en zorgvuldig proces om tot een stabiel college te komen waarmee we Houten de komende 4 jaar vooruit brengen.

Verkenning met ITH

Na een vliegende start met een “openbare bijeenkomst” in De Roskam, was al snel duidelijk dat wij als grootste partij, samen met  met Groen Links (de grote winnaar met vijf zetels) samen zouden optrekken in dit proces. We hebben samen met GroenLinks drie intensieve gesprekken gevoerd met ITH, de partij die met 5 zetels opnieuw een flink deel van Houten representeert. Doel: verkennen of we samen het stabiele motorblok konden vormen van het nieuwe Houtense college. Hoewel de gesprekken goed en vruchtbaar waren, bleven er helaas vooralsnog te grote verschillen op bestuursstijl en inhoud, waaronder op duurzaamheid. Daarop hebben we met GroenLinks besloten eerst een bredere verkenning uit te voeren in gesprekken met andere partijen.

We ontkrachten het beeld dat ITH hiermee “buitenspel gezet is”. Verwijten doen geen recht aan de eerlijke gesprekken en gang van zaken. Ondanks dat het niet uitgesloten is dat we in een latere fase opnieuw met ITH rond de tafel gaan, begrijpen we ook dat onze vervolgstap naar formatie-onderhandelingen de kans aanzienlijk verkleint dat ITH komende periode in het college komt. We vinden dit jammer, gezien hun stabiele aantal zetels in de Houtense gemeenteraad. We hadden hen graag in de dialoog over de bredere verkenning aanwezig gezien en ons appėl op inwonersparticipatie met hen willen delen. Maar we zijn ook zeker van onze zorgvuldige overwegingen om tot een ambitieus en betrouwbaar bestuur te komen dat voor alle inwoners van Houten klaarstaat om “groei naar nóg beter” te realiseren, waarmee we de afgelopen periode campagne hebben gevoerd.

Formatie met VVD en ChristenUnie

Het CDA en GroenLinks hebben besloten, op advies van de formateur, de formatiegesprekken verder in te gaan met VVD en ChristenUnie. Met de ChristenUnie is veel inhoudelijk raakvlak. En ondanks de inhoudelijke verschillen met de VVD, zoals in windenergie en Fort Honswijk, is er de afgelopen 8 jaar constructief samengewerkt, wat vertrouwen geeft om ook de vernieuwende beweging die het CDA met GroenLinks heeft ingestoken verder vorm te geven.

De combinatie CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie doet bovendien recht aan de verkiezingsuitslag, gezien de balans tussen vernieuwing en continuïteit enerzijds, en ruim voldoende draagvlak (16 van de 29 zetels) anderzijds. Twee belangrijke voorwaarden voor een stabiele en ambitieuze coalitie de komende 4 jaar.

Vervolg

We hebben begrip voor de teleurstelling die dit heeft opgeleverd voor partijen die ook graag in de nieuwe coalitie wilden deelnemen, maar dit doet niets af aan het zuivere proces dat doorlopen is met alle partijen onder leiding van de informateur. Nu dit een kansrijke coalitie op inhoud, vorm en stijl lijkt op te leveren, zijn we het aan Houten verplicht om door te pakken en de onderhandelingen aan te gaan met GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

De komende tijd trekt het CDA samen met de 3 andere partijen op om een ‘coalitieakkoord op hoofdlijnen’ te schrijven. De basis hiervan ligt in de verschillende verkiezingsprogramma’s. In deze fase van de formatie zullen we, onder leiding van de formateur, raad en inwoners hierbij actief betrekken. Over de wijze waarop worden de komende dagen besluiten genomen door de vier partijen. Meer informatie hierover volgt snel. Het plan is dat er eind mei, begin juni, een coalitieakkoord op hoofdlijnen ligt, waarna ook de wethouders van de vier partijen geïnstalleerd kunnen worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.