02 oktober 2019

Windpark Goyerbrug

Dinsdagavond hebben we een moeilijk besluit moeten nemen als fractie over het windmolenpark bij de Goyerbrug. Lees hieronder de bijdrage die Robert Pelleboer tijdens de raadsvergadering uitgesproken heeft. 

Inbreng

Geachte voorzitter, collega’s van de Raad, omwonenden en betrokkenen op de tribune,

Als CDA- fractie moeten wij er vanavond voor uitkomen dat we  door een diepgaand en heftig afwegingsproces zijn gegaan over de vraag of we deze 4 windmolens bij de Goyerbrug willen. Vanavond zal ik dan ook geen makkelijk verhaal houden. We balanceren tussen de verantwoordelijkheid die we hebben voor een duurzame toekomst én de impact die dit heeft op het landschap en de omwonenden van de Goyerbrug.

Voorzitter, tijdens het vorige raadsdebat heb ik aandacht gevraagd voor zes punten:

·       Duiding over de hoogte van de windmolens i.r.t. het landschap;

·       Uitbreiding van de compensatiemaatregelen;

·       De financiële en operationele risico’s;

·       Een bijdragen van de ondernemer aan het windfonds;

·       Een excursie voor omwonenden;

·       De omwonenden app om het draaien van de molen te beïnvloeden.

Over de ruimtelijke aspecten in relatie tot het landschap  en de garanties voor de compensatiemaatregelen wil ik het volgende zeggen:

Punt 1: Ruimtelijke aspecten

Voorzitter, we gaan hele hoge windmolens tot mogelijk 241 meter neerzetten in een uniek landschap. We horen en voelen de zorgen in het gebied. De zorg van omwonenden is ook onze zorg.

De notitie over de landschappelijke inpassing, waar we om gevraagd hebben, concludeert dat het landschap windmolens van deze hoogte kan dragen. Tegelijkertijd ontstaan er ook veel vragen. De verkleining/verdwerging van het landschap klinkt zorgelijk en vraagt om oplossingen en interventies om dat te verzachten.  Wij vragen de wethouder om hierover een toezegging te doen.

Er worden overal in Nederland steeds grotere windmolens gebouwd, waarmee een steeds hoger rendement te behalen valt. Afgelopen zaterdag hebben we de impact van hoge windmolens kunnen bekijken met omwonenden. Collega’s van PvdA, D66 en GroenLinks waren ook aanwezig. Het was goed om ook zelf te ervaren en te zien waar we het over hebben.

Had het veel verschil gemaakt als molens lager waren geweest? Een voorzichtige conclusie van zaterdag is dat impact vooral bepaald wordt door hoeveel windmolens in een landschap geplaatst worden, de verhouding hoogte/rotordiameter en de manier waarop ze in het landschap geplaatst worden en niet door de hoogte in absolute zin.

Voor ons was dat in zekere mate geruststellend!

Nu de compensatie en de zekerheid daartoe

Het is positief, dat de initiatiefnemer met vrijwel alle bewoners tot 500 meter afspraken heeft gemaakt over compensatie en dat de participatie met korting voor bewoners buiten de 500 meter is uitgebreid.

Maar, zijn we er zeker van dat deze ambitieuze compensatieplannen ook uitgevoerd gaan worden? Dat is ook de vraag die omwonenden hebben.

Om die vraag te beantwoorden hebben we een summiere notitie van de wethouder ontvangen over de financiële positie van de initiatiefnemer. Deze notitie gaf ons onvoldoende antwoord op de zorgen die wij hadden.  

We hebben als CDA onze verantwoordelijkheid genomen en de  initiatiefnemer afgelopen vrijdag uitgenodigd om óns uit te leggen hoe het zit. Eigenlijk lag daar natuurlijk een taak voor de wethouder om dit voor de gehele Raad te organiseren. Er is uitvoerig gesproken over hoe de gemaakte toezeggingen en afspraken onderdeel uitmaken van de business case en financiering en hoe dat proces in elkaar zit. De brief die we gisteren nog van de initiatiefnemer kregen met de afspraken en garanties op een rij hebben óns het vertrouwen gegeven dat deze afspraken wel degelijk een essentieel onderdeel uitmaken van het plan.

Nu nog enkele laatste inhoudelijke punten

Voorzitter, kort zou ik nog iets over de app willen zeggen.

Onder omwonenden wordt verschillend gedacht over het gebruik van een app waarmee de windmolens stilgezet kunnen worden bij overlast. Wij zien daar nog steeds een win-win situatie, waarbij omwonenden grip krijgen op de overlast, maar de molens meer kunnen draaien als er niemand last van heeft. We blijven de wethouder dan ook vragen om zich er hard voor te maken dat deze app er daadwerkelijk gaat komen. Van de initiatiefnemer hebben we deze toezegging al ontvangen.

Afsluiting

Voorzitter, zoals gezegd is dit voor ons echt een besluit, waar we niet lichtvaardig over oordelen, waar we diepgaand over gesproken hebben met elkaar en met belanghebbenden, zowel voorstanders als tegenstanders. Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers, die in de positie zijn geplaatst, om na al dat wikken en wegen, over  alle relevante aspecten een besluit te nemen. Een besluit waarbij we als CDA zo goed mogelijk alle belangen met elkaar af hebben te wegen.

We constateren, dat dit plan een lange voorgeschiedenis heeft, die we niet kunnen veranderen En als we er nu aan zouden beginnen, dan zouden we de participatie vanaf het begin anders hebben ingevuld. 

Tegelijkertijd voelen we vandaag als CDA’ers ook onze grondbeginselen meespelen, waarbij we een diepe  verantwoordelijkheid voor onze schepping voelen en willen nemen. En over die schepping horen we iedere dag in een steeds sneller tempo dreigende berichten in de media: over CO2, stikstof, stijging van de zeespiegel, klimaatverandering en vervuiling.

Vanavond ligt er een plan voor waar veel aan gewerkt is en veel over gesproken en gediscussieerd is. Een plan waarmee we belangrijke stappen zetten op de weg naar het realiseren van onze doelstellingen voor duurzame energie. Als we nu ‘nee’ zeggen, plaatsen we onszelf weer heel ver terug op die weg. In het licht van alles wat nog op ons afkomt misschien zelfs onverantwoord ver terug. Laat iedereen die vanavond tegenstemt zich dát goed realiseren! Alles afwegend stemmen wij vanavond daarom: ‘voor’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.