02 oktober 2023

Zonnepark Oosterlaak

Bijdrage van het CDA tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 september

Geachte voorzitter, collega raadsleden, college en inwoners hier en thuis,

De gemeente Houten is een gemeente met bovengemiddelde ambities als het gaat om duurzaamheid. Als CDA fractie juichen we dat toe. Deze gemeenteraad neemt haar verantwoordelijkheid met twee vergunde windparken en 100 hectare aan zon op land. Rentmeester mogen we zijn van wat ons is toevertrouwd. En dat doen we goed. We geven de aarde een beetje beter door aan volgende generaties.

Dat we dat samen moeten doen staat voor ons buiten kijf. En ook deze Raad heeft in meerderheid aangegeven dat zo te willen. We willen gaan voor maximaal lokaal eigenaarschap via lokale energiecoöperaties. Dat werkt. We zien het op het Eiland van Schalkwijk waar door de energiecoöperatie aan twee zonnevelden gewerkt wordt. Projecten met draagvlak. Waarbij ontwikkelaars zelf deel uitmaken van de gemeenschap. Dat maakt echt het verschil.

Het voorliggende zonnepark staat in schril contrast tot hoe het zou moeten gaan in Houten en ’t Goy. Een plan zonder coöperatief eigenaarschap en een participatieproces wat haastig en vlug moest, waarbij omwonenden absoluut niet het gevoel hebben dat ze echt gehoord zijn.

Voorzitter, het CDA zit niet op het standpunt: kon beter en maar weer door. We vinden dit principieel dat hier echt teveel steken zijn laten vallen. Naar inwoners toe en m.b.t. de coöperatieve ontwikkelingsgedachte. M.a.w.: het CDA heeft nog bedenkingen bij dit plan en we zullen daarom tegen het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven stemmen.

Voorzitter, dan het amendement van ITH e.a. over compensatie van de biodiversiteit. Hier zal het CDA verdeeld over stemmen. Een deel van de fractie vindt het goed dat hiermee voor een deel van de wensen van omwonenden wordt voldaan. Tegelijkertijd kun je je afvragen wat dit daadwerkelijk voor het uitzicht gaat opleveren, terwijl verplaatsing van het compensatie gebied de effectiviteit van de maatregelen negatief beïnvloed. We zullen daar dus verdeeld over stemmen.

Op weg dus naar een klimaatneutraal Houten en een klimaatneutrale wereld. Maar wel samen en met inwoners!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.