Samenleving

Wij stellen de samenleving voorop. We gaan uit van de kracht en het belang van gezinnen, buurten, verenigingen, en religieuze gemeenschappen zoals kerken en moskeeën: verbanden waarin mensen samenleven, van elkaar leren, en elkaar helpen.

Het CDA is ervan overtuigd dat mensen relaties met elkaar willen aangaan. Omdat deze maatschappelijke verbanden zo belangrijk zijn, moet de overheid ruimte overlaten waarin burgers zichzelf kunnen ontplooien en zelf initiatieven kunnen starten. Waar nodig faciliteert de overheid maatschappelijke verbanden of helpt ze met subsidies.

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Daarom wil CDA Utrecht dat zij zo goed mogelijk ondersteund worden Lees hier meer!

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma.

In het kort

  1. De gemeente moet verenigingen en clubs ondersteunen bij hun maatschappelijke taak. Dit kan door te investeren in verenigingen en door beter met ze samen te werken.
  2. Vrijwilligers moeten beter ondersteund worden.
  3. Utrecht moet een gezinsvriendelijke stad blijven, dus gezinnen moeten zo goed mogelijk in hun behoeften gefaciliteerd worden.
  4. We steunen volkstuinverenigingen, scouting en anderen met extra maatregelen om clubhuizen tegen vandalisme en inbraak te beschermen.

Wat heeft het CDA bereikt?

  • Dankzij een amendement van CDA Utrecht krijgen vier Utrechtse sportverenigingen een nieuw kunstgrasveld. Lees hier en hier meer!
  • Het college wilde de atletiekbaan in Leidsche Rijn sluiten, het CDA werkte samen met de verenigingen en bouwde een meerderheid in de raad om de baan open te houden. Meer weten?
  • Buurtkamer de Klop kon openblijven, door heel veel betrokken bewoners en doordat het CDA de dreigende sluiting op de raadsagenda zette. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.