Veiligheid

In Utrecht wonen veel verschillende mensen met elkaar samen. Gelukkig gaat dit in de meeste gevallen vriendelijk en vredig. Het CDA vindt dat de overheid een belangrijke taak heeft om te zorgen voor een veilige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Daarbij gaat het bij veiligheid niet alleen over criminaliteit en overlast, maar ook over de veiligheid van gebouwen, het verkeer en in de horeca.

Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke regels gesteld worden, dat deze regels goed gehandhaafd worden, en dat overtreding van de regels bestraft wordt. Om dat te kunnen doen is voldoende capaciteit voor politie en handhaving een voorwaarde. We zien dat jongeren steeds eerder worden geconfronteerd met criminaliteit en op het verkeerde pad komen. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele in plaats van maatschappelijke carrière.

CDA Utrecht wil ook dat de Dienst Toezicht en Handhaving samenwerkt met inwoners om problemen op te lossen. Om ondermijnende criminaliteit succesvol aan te pakken, is het belangrijk dat inwoners misstanden eenvoudig kunnen melden. Het vertrouwen tussen overheid en inwoners wordt namelijk versterkt als meldingen snel worden opgevolgd. De gemeente moet eenvoudige (anonieme) meldingen van criminaliteit mogelijk maken. Ook bredere toepassing van cameratoezicht kan een hulpmiddel zijn om criminaliteit eerder te signaleren

In het kort:

  1. Duidelijke regels en een consequente handhaving.
  2. Meer toezicht op straat, met waar nodig cameratoezicht.
  3. Een laagdrempelige manier van melden mogelijk maken, zodat ondermijning en drugscriminaliteit effectiever worden aangepakt.

Wat heeft het CDA al bereikt?

  • Op voorstel van het CDA is lachgas in delen van Utrecht verboden. Lees hier meer!
  • Dankzij CDA invoering van beloning voor goede tip over autobranden Utrecht. Lees hier meer!
  • Op voorstel van het CDA is in 2016 €600.000,- extra geïnvesteerd in veiligheid in de stad. Lees hier meer!

Video over veiligheid

Veel mensen zijn bezorgd over toegenomen criminaliteit in Utrecht. In dit filmpje beantwoordt onze lijsttrekker Sander van Waveren een vraag van een winkelier die zich ook zorgen maakt over dit onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.