Zorg

Zieken en ouderen in onze samenleving verdienen goede zorg. De gemeente krijgt steeds meer taken op het gebied van de zorg, zoals het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het opzetten van buurtteams, ondersteuning van huishoudens, en het organiseren van de jeugdzorg. Dat is een goede zaak, want de gemeente staat dichter bij inwoners dan Haagse ministeries en kan dus betere zorg op maat leveren. De menselijke maat en aandacht voor patiënten zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten in de zorg. Dit betekent echter niet dat er nooit winst kan worden gemaakt. Voorwaarde is hierbij wel dat die winst wordt geïnvesteerd in betere en beter betaalbare zorg in de toekomst.

In Utrecht zijn er veel mensen die langdurig zorg dragen voor een partner, ouder, kind of vriend. Het CDA wil deze mantelzorgers intensiever ondersteunen en begeleiden.

De landelijke overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen, dat leidt tot sluiting van verzorgingshuizen. De gemeente moet nog veel meer doen om te zorgen dan wonen en zorg passend georganiseerd worden. Dat kan door te zorgen voor levensloopbestendige woningen en buurten voor ouderen, en initiatieven die eenzaamheid tegengaan te stimuleren.

Daarnaast blijven we doorgaan met de ondersteuning van kwetsbare mensen. Utrecht huisvest een relatief grote groep kwetsbare mensen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische aandoeningen, verslavingen of schulden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente ondersteuning op buurtniveau organiseert voor deze mensen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden in hun zware zorgtaak.
  2. De landelijke overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen. De gemeente moet maatwerk leveren, door onder andere zorgen voor levensloopbestendige woningen voor ouderen.
  3. Kwetsbare mensen ondersteunen en helpen. Denk hierbij aan mensen met ernstige psychische aandoeningen, met een verslavingsproblematiek of schulden.

Wat heeft het CDA Utrecht bereikt?

  • Door een voorstel, dat het CDA in 2018 indiende heeft de gemeente in 2019 voor het eerste de doelstellingen en thema’s voor ouderenbeleid op papier gezet (lees hier meer). Een goede eerste stap, wat ons betreft!
  • Meer veilige looproutes in de stad voor ouderen en mensen met een beperking. Lees hier meer!
  • Dankzij een motie van het CDA in 2020 moet het college bij het woonbeleid goed nadenken vanuit de behoeften van ouderen, om zo voldoende woonvormen te creëren waar ouderen contact kunnen hebben met elkaar en zorg kunnen krijgen. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.