Drone_Zeistenaren_Gezocht
25 januari 2022

CDA Zeist stelt Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast

Het CDA Zeist heeft haar verkiezingsprogramma vastgesteld in een Algemene leden vergadering. Het Programma met als titel “Ons Lokale Verhaal” is met grote steun van de leden vastgesteld. Met dit programma kiest CDA Zeist voor een herkenbaar lokaal verhaal waarin de actuele behoeften van de inwoners van de gemeente Zeist worden aangepakt en het werk van het CDA Zeist in college en raad van de afgelopen jaren wordt voortgezet.

Het programma is opgesteld langs vier lijnen; thuis, de samenleving, de economie en de gemeente. Dit gaat uit van het hart, thuis wat je zelf bepaalt, via de directe omgeving in de wijk en de lokale economie naar de overheid en politiek waarin je vertegenwoordigd wordt. De volledige tekst van het programma is te vinden op:

Marcel Fluitman, lijsttrekker CDA Zeist: “Het programma ademt Zeist. Als geboren en getogen Zeistenaar voel ik mij zeer verbonden met onze gemeenschap. Ik heb mij daar de afgelopen 8 jaar in het college voor ingezet. Dit programma laat zien waaraan wij als CDA in deze jaren van mijn bestuur zijn begonnen en dat wij het af willen maken. We gaan daarbij moeilijke keuzes over bijvoorbeeld de bouwopdracht of extra inzet in de zorg niet uit de weg. Maar de CDA leden hebben mij ook op pad gestuurd om zaken als bereikbaarheid in de buurt te behouden voor iedereen. De leefbaarheid van onze Zeister gemeenschap en het eigen karakter van ons dorp en de kernen willen wij behouden en mooier en beter maken waar mogelijk. Dit doen we met dit ambitieus, maar reële verhaal. Ons lokale verhaal.

De concept versie van het verkiezingsprogramma is in november 2021 aan de leden van CDA Zeist gepresenteerd. Vervolgens hebben deze leden de mogelijkheid gehad om het programma te amenderen. Tijdens de ALV van 10 januari 2022 is het programma door de leden van CDA Zeist vastgesteld.

Hubert Beusmans, voorzitter CDA Zeist: “Al begin vorig jaar zijn we begonnen om een concept verkiezingsprogramma te schrijven. Na een internsief traject van consultatie en debat hebben we een pracht stuk geschreven. Hierop hebben onze leden amendement kunnen indienen dat heeft geresulteerd in een mooie ALV waarin we een erg goede politieke discussie hebben gehad. Daarmee is het een breed gedragen stuk geworden. Zo zie je maar dat wanneer je lid bent van een politieke partij je mee discussieert over de toekomst van onze gemeente. Het definitieve programma is per acclamatie vastgesteld door de leden. Ik ben trots op dit christendemocratische verhaal waarmee onze lijsttrekker, onze kandidaten, maar ook alle CDA leden in Zeist het debat kunnen aangaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.