Monique Toorenburg

Steunfractielid

Mijn naam is Monique Toorenburg, ben 53 jaar en woonachtig in Almere. Ik ben geînteresseerd in het   Waterschap omdat ik waterveiligheid een heel belangrijk onderwerp vindt. Wij leven in ons mooie Flevoland onder de zeespiegel. Zonder dijken en zonder het werk van het waterschap kunnen wij in de polder niet wonen, werken, leven en recreëren. 

Het waterschap vervult hierin een heel belangrijke rol en moet wat mij betreft ook een zelfstandig bestuursorgaan blijven. De belastingen die het waterschap int, wordt besteed aan het waterbeheer en niet aan andere zaken. Hierdoor hebben wij de grootste kans om droge voeten te houden. 

Op mijn persoonlijke pagina vertel ik u ook meer over het waterschap.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.