Op 18 maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen voor het eerst plaats in het stemhokje! Tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het CDA doet in maart in Flevoland mee aan beide verkiezingen. 

Voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft het CDA haar landelijke uitgangspunten vertaald naar een eigen(tijds) en toekomstgericht verkiezingsprogramma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.