04 maart 2023

Werk aan de verpauperde winkel

Er is werk aan de verpauperde winkel! Fabian Schenk heeft gisteren namens onze fractie vragen gesteld over over het “scooterpaleis” in Ovezande (lees de bijdrage op de pagina "Bijdrage raadsvergadering" of klik hier). Vorig jaar plaatsten wij hier één van onze pijlen! Dus ondernemen wij actie!

Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder aangegeven de handschoen op te pakken om te kijken wat er gedaan kan worden. 

Melita Jansen en Willem Adriaansens schreven er het volgende artikel over in de PZC van 03-03-2023:

Vervallen Scooterpaleis is Ovezande een doorn in het oog; ‘Er is werk aan de verpauperde winkel’

Het voormalige scooterpaleis in Ovezande is een bouwval. De jarenlange leegstand zorgt zelfs voor gevaarlijke situaties, dus is het de hoogte tijd om aan te pakken, vindt raadslid Fabian Schenk. Hij vraagt om actie bij de wethouder.

Iedereen in Ovezande kent het voormalig Scooterpaleis, alhoewel de term ‘paleis’ al jaren niet meer van toepassing is. Het winkelpand op de hoek van de Plataanweg en Hoofdstraat is in verval geraakt. Vol met groene aanslag, veel onkruid en in de bloembakken voor de deuren hebben al jaren geen geraniums meer gestaan. Geen pand om trots op te zijn, constateert Fabian Schenk (CDA).

Schenk citeert een kop van een krantenartikel uit 2008. ,,Ovezande heeft straks een nieuw hart met een verlopen Hoofdstraat.” Het nieuwe dorpshart is er gekomen. ,,Daar zijn we trots op.” Maar in de 15 jaar nadat het artikel is verschenen is er niks met het pand gedaan en daar wordt over geklaagd in Ovezande.

Schenk wil daarom wel eens duidelijkheid van wethouder Weststrate. Kan de gemeente iets doen tegen deze verpaupering? Hij vraagt zich af of er bijvoorbeeld gesprekken zijn tussen de gemeente en de eigenaar omdat er door achterstallig onderhoud onveilige situaties ontstaan. Hij wil ook weten of het college een visie heeft over de toekomst van dit pand en of er al actie is ondernomen.

Schenk realiseert zich dat de gemeente niet alles kan. Het gaat tenslotte gewoon om een pand dat eigendom is van iemand anders. Maar, zo legt hij uit, het kan natuurlijk ook maar zo zijn dat de gemeente te weinig handvatten heeft om iets te doen en daarom wil hij weten of het zinvol is om een leegstandverordening op te stellen. ,,Dat zou de raad dan moeten doen.”

Met een leegstandsverordening kan de gemeente winkelpandeigenaren dwingen om binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een half jaar) melding te doen van leegstand. De gemeente kan dan nieuwe huurders aanmelden. Het is vooral bedoeld om pandeigenaren te dwingen in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken en langdurige leegstand en verpaupering, zoals bij het voormalige Scooterpaleis, tegen te gaan.

Nog geen stappen ondernemen

Wethouder Kees Weststrate heeft in ieder geval begrip voor de vragen van Schenk. ,,We zijn het er allemaal over eens dat het pand niet voor een fraaie entree van Ovezande zorgt”, geeft hij in zijn antwoord aan. ,,Daarom is dit pand ook expliciet vermeld bij de totstandkoming van het beleid voor dorpsvernieuwing, met name bij het onderdeel aandachtslocaties.”

De wethouder geeft uitleg over de mogelijkheden die het college in dit soort gevallen heeft: ,,De woningwet biedt wel wat handvatten om eigenaren aan te schrijven op basis van veiligheid, gezondheid en van bruikbaarheid. Maar we hebben echter nog geen signalen dat op basis hiervan stappen kunnen worden ondernomen."

Beperkte capaciteit

Volgens de wethouder helpt het ook niet dat dit soort problemen erg arbeidsintensief zijn: ,,Ten gevolge van de beperkte capaciteit is de aanpak van aandachtslocaties achtergebleven. Want dit soort trajecten kost wel heel veel ambtelijke uren en energie. En wat een mogelijke leegstandsverordening betreft: gezien de aard en de schaal van de leegstandsproblematiek in Borsele in het algemeen zien we de meerwaarde ten opzichte van het resultaat niet als aanleiding om zo’n verordening op te stellen."

Die verordening komt er dus niet. Toch doet Weststrate nog wel een toezegging: ,,Uit uw vragen destilleer ik de oproep aan het college om aandacht te schenken aan deze locatie en de kansen te benutten als die zich voordoen. Die handschoen neem ik graag op en ik zal u hiervan op de hoogte houden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.