Bas Hoefeijzers

Plv. commissielid/ fractievolger

Naam: Bas Hoefeijzers
Woonplaats: Hulst

Plaatsvervangend commissielid/ fractievolger.

In het dagelijks leven ben ik:
Ik ben Bas Hoefeijzers, alweer 43 jaar, getrouwd en ik heb twee kinderen. Ik woon in Hulst en werk in Breda. Na vijf jaar waterschap Brabantse Delta werk ik nu al dertien jaar voor gemeente Breda. Ik werk aan het beheer van de openbare ruimte, aan aantrekkelijke groene buurten en aan betere regionale samenwerking op het gebied van klimaatverandering. Naast mijn baan bij de gemeente ben ik mede-eigenaar van het bedrijf Klimaatsupport waarin we andere gemeenten ondersteunen in het opstellen en uitvoeren van subsidieregelingen, communicatieactiviteiten en beleid rond wateroverlast, droogte en biodiversiteit. Na dik 15 jaar inzet in West-Brabant wil ik nu ook graag een bijdrage gaan leveren in de gemeente waar ik geboren en bijna helemaal getogen ben.

Ik wil mij graag inzetten voor:
Ik wil het voor initiatiefnemers makkelijker maken om ideeën om te zetten in concrete stappen. Bijvoorbeeld door een platform te versterken om makkelijker mee te kunnen praten over gemeentelijke plannen, bijvoorbeeld door een samenwerkingsafspraak te maken waarin agrariërs, natuurbeheerders en gemeente samen geld in de pot stoppen om 100 bosjes in het buitengebied aan te planten, bijvoorbeeld door een schoolplein te vergroenen en/of bijvoorbeeld door een buurtdeal te maken om waarbij inwoners zelf een grasveld mogen omvormen tot boomgaard als ze het samen gaan onderhouden. Mijn inzet is dat de gemeente dergelijke constructies meer mogelijk en bekend gaat maken. Het is dan aan de maatschappij om die geboden kansen te pakken. Ik zie dit in het CDA Hulst verkiezingsprogramma terug in “the Right to Challenge”.

Als tweede vind ik het belangrijk dat gemeente Hulst nog meer lokale regie gaat nemen om zelf te bouwen aan de toekomst van Hulst. Het gaat al goed maar kan nog beter. Ik ben enthousiast over de bestaande lokale programma’s zoals Versterk de Vesting en Versterk de Westerscheldekust. Persoonlijk zou ik er ook een Boer & Bio, Koop Lokaal=Koop Sociaal en Verminder de Verschillen er aan toe willen voegen. Ik ben er van overtuigd dat we met dergelijke lokale programma’s (naast Europese, landelijke en regionale opgaven en programma’s) veel meer zelf kunnen sturen op ons geluk op korte maar ook lange termijn.

Na vijfentwintig jaar verenigingsleven bij scouting Hulst en na het opzetten van een eigen bedrijf vind ik het nu leuk om ook een deel van mijn tijd te gebruiken om via de lokale politiek een bijdrage te leveren. Ben benieuwd wat het gaat brengen :-).

Ik presenteer mijzelf graag via een aantal filmpjes en artikelen:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.