04 maart 2022

CDA Kapelle stelt raadsvragen over situatie in Oekraïne

De huidige ontwikkelingen in Oekraïne baren ons allemaal de grootst mogelijke zorgen. Op grootschalige wijze staan humanitaire rechten onder druk en moeten Oekraïners vluchten voor huis en haard. Hulporganisaties spreken zelfs van mogelijk miljoenen vluchtelingen. Ook in Nederland zullen mogelijk grote groepen mensen aankomen.  Daarom stelt de fractie van het CDA de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college zich bewust dat ook in Kapelle mogelijk vluchtelingen zullen arriveren uit oorlogsgebied?
  2. Treft de gemeente voorbereidingen om te voorzien in humanitaire hulp of is zij bereid dit snel op gang te brengen?
  3. Zijn er reeds locaties in beeld waar opvang kan worden verleend aan vluchtelingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.