29 november 2020

ALV: nu ook online!

In tijden van Corona is het uiteraard onmogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar, dat is voor het CDA Albrandswaard geen reden om de activiteiten van de partij dan maar volledig stil te leggen! Op woensdag 25 november kwamen partijgenoten via ZOOM bij elkaar, om met elkaar te spreken over belangrijke zaken.

Een belangrijk onderdeel tijdens de ALV van het CDA is uiteraard altijd het rondje 'In&Uit de Gemeenteraad', waarbij wethouder Mieke van Ginkel, en fractieleden Sander van der Kaaij en Lennard Goudriaan ons bijpraten over de stand van zaken in Albrandswaard: wat speelt er op dit moment? Hoe gaan we als CDA om met de punten uit ons verkiezingsprogramma? Behouden we onze koers? Aan de hand van de zeer gedetailleerde en uitvoerige verhalen van onze vertegenwoordigers en bestuurder mogen we met zekerheid (en trots!) zeggen: we houden onze koers! Met name het sociaal kompas zien we in Albrandswaard steeds verder ontvouwen: de bezoeken aan ouderen, het worden van een dementievriendelijke samenleving, het faciliteren van mantelzorg, en, zoals we recent hebben mogen zien, het maken van een vuist tegen eenzaamheid in onze gemeente!

 

Ook zien we dat in deze tijden van Corona, mede door het toedoen van het CDA, het verenigingsleven in Albrandswaard een impuls krijgt. Met een nieuw evenementenbeleid, en extra steun voor verenigingen die dat in deze tijden zo hard nodig hebben, hopen we dat de prachtige verenigingen die we in Albrandswaard rijk zijn een mooie toekomst voor ogen kunnen zien, met name in deze tijden, waar in het aanzienlijk minder rooskleurig lijkt.

Het CDA reflecteert positief op de samenwerking in raad en coalitie: we ontmoeten elkaar, ondersteunen goede ideeën, en kunnen op een constructieve manier met elkaar tot plannen komen! Een mooi -en recent- voorbeeld is hierbij wat het CDA betreft de raadsbrede motie aangaande De Omloop, waarbij alle tien(!) partijen gezamenlijk oproepen om het gehele sportpark te bestemmen voor woningbouw (inclusief honderd sociale woningen) en om een onderzoek naar verplaatsing van de voetbalvelden uit te voeren.

 

 

Uiteraard stonden er, los van het Albrandswaardse, ook twee andere, eveneens zeer belangrijke landelijke onderwerpen op de agenda: de kandidaten en het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van het CDA, in 2021! Geïnteresseerd in beiden? Zie daarvoor onderstaande links:

Het verkiezingsprogramma van het CDA: https://www.cda.nl/verkiezingsprogramma

De kandidaten van het CDA: https://www.cda.nl/mensen/kandidaten

De aanwezige leden hebben beiden unaniem aangenomen: onder aanvoering van lijsttrekker Hugo de Jonge en running mate Pieter Omtzigt zien we een krachtig partijprogramma met een boodschap waarvan de titel eigenlijk alles zegt: Zorg voor Elkaar. De hoofdlijnen van het programma, te weten (1) het gezin, (2) een sterke samenleving, (3) een eerlijke economie, (4) een dienstbare en beschermende overheid, en (5) een land van waarden en tradities, maken dat het CDA Albrandswaard op landelijk niveau uitkijkt naar een mooie toekomst: we houden u op de hoogte!

Aan het eind van de avond mochten we met elkaar concluderen: het is leuker om elkaar een hand te kunnen geven, maar ook het digitaal vergaderen verloopt op een soepele en gedegen manier! Niemand weet hoe lang we nog in deze crisis zitten, maar in ieder geval kunnen we als partij op deze manier bij elkaar komen. Dat doet deugd, en biedt perspectief!

Binnenkort: een terugblik op een roerig 2020 door Sander van der Kaaij, Mieke van Ginkel, en Lennard Goudriaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.