Mieke van Ginkel-van Maren

Wethouder

Ik ben wethouder voor het CDA Albrandswaard. Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Hoogvliet en woon nu ruim 20 jaar in Albrandswaard met mijn gezin in Rhoon/Portland. Ik heb twee zonen.

Naast mijn gezin zijn werk en ontwikkeling belangrijk voor mij. Logistiek en de haven lopen als een rode draad door mijn carrière heen en hebben mij mede gevormd tot wie ik nu ben. Namelijk iemand die zich betrokken voelt bij haar woon- en leefomgeving, iemand die kansen ziet voor verdere verbetering en ontwikkeling, iemand die vindt dat veranderen moet want stilstand is immers achteruitgang. Ook ben ik iemand die niet alleen kansen ziet voor zich zelf maar juist ook voor anderen en die graag mensen helpt die kansen te benutten. Een idealist die is opgegroeid met het principe ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ maar ook een realist die met twee benen op de grond staat. Een doener die graag zaken tot een goed einde brengt en die zich de volledig wil inzetten voor Albrandswaard.
Ik ben meer dan 25 jaar lid van het CDA en heb verschillende functies vervuld in het openbaar bestuur zoals (duo) raadslid, fractievoorzitter en wethouder.

Wat doet Mieke?

Ik ben sinds 2010 wethouder buurt- en buitenruimte. Afkomstig uit het bedrijfsleven heb ik mijzelf in de bijna 4 jaar wethouderschap kunnen ontwikkelen in de rol van wethouder en ging moeilijke situaties niet uit de weg. Ik heb verschillende onderwerpen voortvarend opgepakt en tot een goed einde weten te brengen zoals bijvoorbeeld: het openhouden van het binnenzwembad, het verbeteren van het groenbeheer, het entameren van zelfbeheer, het stimuleren van een buurtnetwerk, de monitoring van de Rhoonse Stort, meer aandacht krijgen voor lokale kunstenaars door de prijsvraag voor het maken van een portret van de Koning, trad als verbinder op bij de twee Oranjeverenigingen, heeft recreatie in Albrandswaard op de (fiets)kaart weten te zetten, heeft zich actief ingezet voor duurzaamheid (elektrisch vervoer), heeft het groene karakter van de Groene Kruisweg weten te verbeteren door het plaatsen van nieuwe heggen, heeft bomen kunnen redden door een verplaatsingsplan naar de Dorpsdijk en op die manier de laanstructuur verbeterd, heeft wegen en straten opgeknapt, heeft gewerkt aan verkeersveiligheid, heeft met sportverenigingen gezocht naar toekomstontwikkelingen en clustermogelijkheden ten aanzien van het accommodatiebeleid. Ik heb bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan en mijn  betrokkenheid bij de buurt en buitenruimte is niet onopgemerkt gebleven.

Wat wil Mieke bereiken?

Ik ben er trots op dat bewoners merken dat de buitenruimte is verbeterd en bewoners aangeven graag in Albrandswaard te wonen en te recreëren. Naar haar gevoel is het werk nog niet af en wil ze haar ervaring en betrokkenheid nog langer ten dienste stellen van Albrandswaard. Of het nu gaat om het Buijtenland van Rhoon of de drie decentralisaties, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wil het CDA Albrandswaard het verschil maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.