Sander van der Kaaij

Lijsttrekker, Fractievoorzitter

Even voorstellen….. Sander van der Kaaij (nr. 1)

 

Lijstrekker voor het CDA in onze mooie gemeente Albrandswaard… Dat voelt als een eervolle, maar tegelijk ook heel verantwoordelijke taak! Het verkiezingsprogramma en de verkiezingslijst zijn vastgesteld, nu gaat het echte werk beginnen! 

Ik ben een geboren en getogen Albrandswaarder. In 1994 geboren in Poortugaal, sinds 1995 woon ik in Rhoon. Politieke interesse werd eigenlijk al gewerkt tijdens mijn middelbare schooltijd op het Marnix Gymnasium in Rotterdam, waar ik 2 jaar de leerlingenraad voor mocht zitten en in die hoedanigheid ook lid was van de medezeggenschapsraad. In de vierde klas werd ik lid van het CDA, op de dag van het congres waarin werd besloten over het al dan niet aangaan van een samenwerking met de PVV als gedoogpartner. Kort daarna werd ik door het CDA Albrandswaard benaderd om kennis te maken, en deed ik in 2014 voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen waar ik op de zesde plaats stond. Met een mooie hoeveelheid voorkeursstemmen heb ik toen de kans gekregen om alle fractievergaderingen bij te wonen en zelfs een aantal dossiers voor mijn rekening te nemen, zoals het Buytenland van Rhoon. Daarnaast werd ik lid van het bestuur. Ik ben het bestuur, Han en Gerard dankbaar dat ik die kans de afgelopen 4 jaar heb gekregen! Kort daarna startte ik aan mijn studie bestuurskunde in Rotterdam, en werd ik lid van het opleidingsbestuur en universiteitsraad. Vorig jaar rondde ik mijn master af en schreef ik mijn scriptie in combinatie met een stage bij de Tweede Kamerfractie van het CDA in Den Haag. Sinds ruim een jaar ben ik werkzaam bij een Public Affairskantoor in Den Haag. Na een ‘inwerktraject’ de afgelopen 4 jaar, voel ik mij enorm gemotiveerd om samen met een geweldig team een mooi verkiezingsresultaat neer te zetten voor ons Albrandswaardse CDA. Met een jong, fris team dat tegelijk ook veel ervaring heeft geloof ik er in dat we een mooie score binnen mogen halen in maart. Met ons verkiezingsprogramma, waarin de focus ligt op zorg, het sociale domein en de woningvoorraad in Albrandswaard geloven we daarnaast dat we beantwoorden aan zorgen die veel Albrandswaarders hebben en waarin wij als CDA heel nadrukkelijk een taak hebben. Aan u als leden wil ik dan ook graag de oproep doen om ons actief te steunen, en zoveel mogelijk mensen in uw nabije omgeving warm te maken voor het CDA. Samen kunnen we meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.