Buurt en Buitenruimte

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • Nieuwe gymzaal in Rhoon
  • Renovatie van het Zwembad Albrandswaard
  • Renovatie van het Park van Rhoon

Wat willen we de komende periode bereiken?

Kwaliteit van de buitenruimte is bepalend voor het woonplezier en de uitstraling van onze kernen. We gaan voor:

  • Goed en efficiënt groenonderhoud

  • Op orde brengen van wegonderhoud en verkeersveiligheid, in het bijzonder de schoolroutes: uitgangspunt is dat onze kinderen altijd veilig naar school moeten kunnen

  • Meer handhaving van 30-kilometer zones en flitspalen op de belangrijkste toegangswegen van de drie kernen

  • Het tegengaan van leegstand in Poortugaal door het aantrekken van nieuwe en traditionele ondernemers en het ontwikkelen van een integraal centrum ontwikkelingsplan

  • Meer parkeervoorzieningen in de kernen en introductie van blauwe zones rond de winkelcentra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.