Duurzaamheid

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • Opstellen van de duurzaamheidskalender, educatie met aandacht voor:
    • Energie besparen, isoleren, zonnepanelen plaatsen, elektrisch rijden, groene tuinen en daken aanleggen, spullen hergebruiken, bewust winkelen, voedselverspilling voorkomen, zwerfafval voorkomen, afval scheiden, en afval en hergebruik

Wat willen we de komende periode bereiken?

We willen onze gemeente op een verantwoorde manier doorgeven aan onze kinderen. Duurzaamheid is daarvoor een belangrijk onderdeel. We gaan voor:

  • Gelijke kansen voor al onze inwoners in de energietransitie: duurzaamheidsmaatregelen mogen niet leiden tot energiearmoede

  • Stimulering van zonnepanelen op kantoorpanden en het verplicht stellen van zonnepanelen bij nieuwbouw. Als de gemeente wordt gedwongen om zonneweides aan te leggen of windmolens te plaatsen, willen wij daar een compensatiemechanisme voor onze inwoners voor instellen, bijvoorbeeld door het vullen van een subsidiepot voor verenigingen of een ander maatschappelijk doel

  • Stimuleringsregeling voor gasloos wonen

  • Uitbreiding van de laad-infrastructuur in Albrandswaard op de plekken waar de behoefte het grootst is

  • Een afvalstoffenheffing die wordt ingericht naar afvalproductie: minder produceren is minder betalen. De gemeente moet inwoners op dat vlak faciliteren

  • Subsidie voor de aanleg van groene daken, bomen en ander groen op eigen terrein zoals klimaatbestendige tuinen die de afvoer en absorptie van water stimuleren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.