Wonen in Albrandswaard

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

 • Omklappen van de sportvelden bij de Omloop. Grootschalige woningbouw voor de doelgroepen die dat het meest nodig hebben, en toekomst voor de sportverenigingen
 • Realisatie van diverse projecten: Basita, het APL-gebouw, Emmastraat te Poortugaal, Sonneheerdt, en de laatste fases van Essendael en Portland

 • Realisatie van sociale woningbouw: zorg en wonen gecombineerd in de renovatie van de Schutskooiwijk, realisatie van het marktinitiatief Zwaardijk (Mariput) en de Omloop

 • Steun voor de huisvesting van Villa Stoer in Albrandswaard

 • Niet bouwen in het bos Valckesteijn

Wat willen we de komende periode bereiken?

Het CDA zet in op (sociale) woningbouw voor starters en ouderen op plekken die we als Raad zelf kiezen. Dit is topprioriteit! We gaan voor:

 • Intensieve woningbouw rond de metrostations

 • Transformatie van leegstaande winkels en kantoren tot woningen

 • Passende ontwikkeling van het Antesterrein, de Omloop & polder Molendijk

 • Geen woningbouw in het Valckesteijnse Bos en het Buytenland van Rhoon

 • Meer regie van de gemeente op commerciële woningbouwinitiatieven

 • Mogelijk maken van alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld senior-proof woningen voor onze ouderen, en Villa Stoer voor kwetsbare kinderen

 • Voor huisvesting van statushouders willen wij voldoen aan de wettelijke norm

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.