Veiligheid

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • Het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid (2021-2024). De gemeente heeft zich, samen met partners, ingezet om de veiligheid in Albrandswaard te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en de ervaren veiligheid van inwoners te vergroten

Wat willen we de komende periode bereiken?

Onze inwoners moeten zich veilig voelen binnen de gemeente. We gaan voor:

  • Terugdringen van dealplekken door effectievere handhaving

  • Nieuwe huisvesting Buurtpreventie in de nieuwbouw rond Sonneheerdt

  • Betere fysieke beveiliging van de sportparken om vandalisme tegen te gaan, bijvoorbeeld door de mogelijkheid dit via een app te melden

  • Meer publiek te gebruiken AED’s in Albrandswaard: op korte termijn dient de hele gemeente te voldoen als een ‘6- minutenzone’, waarbij er overal een AED op maximaal 6 minuten afstand is

  • Realisatie van een politiepost bij het Antesterrein

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.