28 februari 2024

CDA inloopavond in Plein ’68 - Hazerswoude-Rijndijk, 26-02

Op maandag 26 februari organiseerde de CDA Fractie een inloopspreekuur in Plein’68 in Hazerswoude-Rijndijk. Een aantal inwoners en vertegenwoordigers van de beide dorpsoverleggen gaven gehoor aan de uitnodiging en waren goed vertegenwoordigd. Na een korte kennismakingsronde werden diverse onderwerpen aangesneden door de bezoekers.

Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder andere:

  • De ontwikkelingen rondom 'Het Venster'; een groenperceel naast de nieuwbouw Westvaartpark.
  • Participatie en communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie, met speciale aandacht voor verwachtingsmanagement.
  • De stand van zaken met betrekking tot het Trafo station in Barrepolder.
  • Vragen en opmerkingen over het groenbeheer in de wijken.
  • Het budgethotel Groenendijk en eventuele plannen voor nieuwbouw.
  • De reconstructie van wegen, met een evaluatie van het eerste deel en de start van het tweede deel.
  • Beleid omtrent vrijwilligerswerk en verenigingen.
  • De toekomstplannen voor het Ensemble Scheepjeskerk, de pastorie en de pastorietuin. 

Deze onderwerpen zijn verdeeld onder de fractieleden voor verdere verdieping en zullen indien nodig verder worden onderzocht in overleg met de betrokkenen.

Het inloopspreekuur is het afgelopen jaar ingevoerd bij het CDA en wordt maandelijks gehouden in verschillende kernen en wijken. Hiermee wil het CDA nog beter "van buiten naar binnen" werken en de zorgen en behoeften van de inwoners ophalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.