Relus Breeuwsma

Wethouder

Wethouder: 
E: [email protected]

Op donderdag is er een spreekuur voor inwoners. Het is nodig hiervoor aan te melden, informatie daarover staat hier: Spreekuur - wethouder Breeuwsma

Portefeuille: 

  • Natuur en milieu 
  • Buitengebied
  • Verkeer en vervoer
  • Mobiliteit: infrastructuur, vaarwegbeheer en parkeren
  • Openbare ruimte
  • Recreatie en toerisme
  • Afval

Wie is Relus?

Namens het CDA is Relus Breeuwsma wethouder in Alphen aan den Rijn. Relus woont in het buitengebied van Hazerswoude-Dorp samen met zijn vrouw en twee dochters. Eerder werkte hij voor het landelijke CDA, de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Die ervaring komt goed van pas in zijn verantwoordelijkheid als wethouder voor verkeer en vervoer/mobiliteit. Tot zijn 25e woonde hij in Friesland, op de melkveehouderij van zijn ouders. Hij kreeg van thuis uit mee dat je moet aanpakken en organiseren: alleen door inzet krijg je dingen voor elkaar. Met zijn netwerk in Den Haag en Zuid-Holland wil hij bijdragen aan de positionering van onze gemeente. Alphen als de centrumgemeente in Groene Hart, waar stad en buitengebied elkaar versterken. Waar het geweldig is om te verblijven als toerist, waar het goed boeren is en blijft en waar we oog hebben voor de omgeving en elkaar. #SamenDoen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.