08 april 2024

CDA: "Water bij de wijn voor een bereikbaar Boskoop"

Helma van der Louw - Raadslid CDA Alphen a/d Rijn 

Het jaar 2014 bracht voor de gemeenteraad al snel een uitdaging met zich mee in de vorm van Project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG), met name de tweede oeververbinding in Boskoop. Als inwoner van Boskoop raakte ik hier ook bij betrokken. Tijdens de eerste bijeenkomst in het gemeentehuis werden verschillende varianten besproken, waaronder een mogelijke verbinding bij Waddinxveen. Hoewel dit een goede oplossing leek, was er tot op de dag van vandaag geen enkel gehoor in Waddinxveen, ondanks hun ambitie voor grootschalige bouwprojecten aan de Noordkadel/Staringlaan. Het is nu aan de provincie om hier eventueel op te reageren.

Gedurende het proces zijn er talloze varianten en ideeën naar voren gebracht, wat resulteerde in vele avonden van koffie drinken en discussies met diverse belangengroepen. Iedereen had zijn eigen redenen waarom een bepaalde variant juist wel of niet acceptabel was, maar de uiteindelijke oplossing bleef onduidelijk.

De resultaten van het project waren teleurstellend voor Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Er zou geen tunnelbak komen in Hazerswoude-Dorp, wat betekende dat we moesten kijken naar alternatieve maatregelen zoals aanpassingen aan rotondes en andere infrastructurele ingrepen. Het CDA heeft herhaaldelijk benadrukt dat aanpassingen bij Zoetermeer Noord richting N206 van cruciaal belang kunnen zijn voor het verkeer.

Bovendien staat een tweede oeververbinding niet meer op de agenda voor Boskoop, maar vier belangrijke factoren pleiten voor deze optie: veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en kwetsbaarheid;

Veiligheid: Het vele vrachtverkeer dat nu van west naar oost en vice-versa gaar allemaal over de hefbrug moet met al het samen met al het andere verkeer door het dorp. Waaronder fietsers en schoolkinderen.
Leefbaarheid: Voor Boskoop is het essentieel dat er iets wordt gedaan aan de leefbaarheid in het dorp. Er zijn bijna meer bewegingen over Zijde dan over N207. Dat roept vragen op: Wat is de uitstoot hiervan voor de gezondheid van de bewoners? Wethouder, is dat al gemeten?
Bereikbaarheid: Het sierteeltgebied is een groot handelsgebied. Vanuit hier gaan de producten over heel Europa. Het collecteert en distribueert met de grote bedrijven inmiddels zo veel mogelijk aan de buitenranden. Probeer daarom deze gebieden te ontsluiten - door verbindingen om de kernen heen en niet door het dorp.
Kwetsbaarheid: We hebben inmiddels al enkele keren meegemaakt dat de hefbrug is uitgevallen en dat zorgt voor grote problemen in de regio - niet alleen Boskoop. De hefbrug is een "oude dame" uitspraak van mijn in 2019. Dat merken we en dat gaan we nog meer merken. En dat is enkel één van de drie hefbruggen. Boskoop en de regio blijft is enorm kwetsbaar met maar 1 oeververbinding. 

De hefbrug is een oude dame. Dat breekt ons een keer op

In november 2023 werden de uiteindelijke resultaten van het BBG-project bekendgemaakt, waaronder fietspaden, aanmeerpalen, verbeteringen aan de Gouwe en de langverwachte Bodegravenboog. Echter, tot grote teleurstelling van velen, ontbrak een tweede oeververbinding vanwege gebrek aan draagvlak.

Desondanks blijven we hoopvol en kijken we naar nieuwe mogelijkheden, zoals de raadsbrief die voorligt. Het CDA heeft al gesprekken gevoerd met de CDA Statenfractie en roept collega's op om contact op te nemen met hun fracties in de provincie voor verdere behandeling van de brief in de staten. Er zal water bij de wijn moeten worden gedaan en er zullen compromissen moeten worden gesloten, maar met vastberadenheid kunnen we een nieuw hoofdstuk beginnen en streven naar een oplossing voor de uitdagingen die hierboven zijn geschetst. Waar een wil is, is een weg!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.